Emotet חוזרת אחרי תרדמת של 5 חודשים

0

התוכנה הזדונית Emotet אינה נוזקה חדשה. זוהי נוזקה ידועה כבר מזה מספר שנים הנשלחת באמצעות הודעות זבל תמימות כביכול הכוללות…