Connect with us

מתקפות סייבר

אותר שרת ישראל של תוכנת הכופר CryPy

פורסם

ב-

server

מחקר שביצעו חוקרי מעבדת קספרסקי בחודשים האחרונים הוביל לאיתור שרת ישראלי המעורב בפעילות ההצפנה של תוכנת כופר חדשה בשם CryPy. על פי החוקרים, מטרת השרת הישראלי היתה להסתיר את שרת התקיפה, וההשתלטות עליו נעשתה באמצעות פרצת אבטחה במערכת ניהול התוכן שלו.

על פי ממצאי החקירה נראה כי תוכנת הכופר מצויה עדיין בשלבי בדיקת האיכות, שכן לא נמצאה שיטת הדבקה ולא נצפתה הדבקה משמעותית באף אזור גיאוגרפי. עם זאת, ניתן להעריך כי CryPy עוד עלול להופיע שוב בצורתו המקורית או בצורה אחרת, כאשר התוקפים יהיו ערוכים יותר לתקיפה.

תוכנות הכופר הן הטרנד החם בעולם ההאקרים. מה שהפך בשנים האחרונות לסיוט של כל משתמש תמים, הוא מקור רווח עצום עבור התוקפים. לאחרונה נראה כי כותבי תוכנות הכופר מתנסים בדרכים חדשות שמטרתן להקל על כתיבת הקוד של התוכנה. אחת הדרכים היא באמצעות שימוש בשפת התכנות פייתון, שפה נוחה ומהירה מאוד לתכנות, ועל כן מודולרית מאוד.

בחודשים האחרונים הופצו מספר תוכנות כופר בעלות קוד מקור שנכתב בפייתון, כמו HolyCrypt, Fs0ciety Locker ואחרות, אליהן מצטרפת עכשיו גם תוכנת הכופר CryPy. דרכי ההתפשטות של ה- CryPy עדיין אינן ברורות לחלוטין, אולם בין אם זה נעשה באמצעות אימייל, או דרך הורדה אחרת, התוכנה מכילה תהליך הצפנה המערב שרת ישראלי, כחול-לבן, אשר בעזרתו מסתירה התוכנה את שרת התקיפה המקורי שלה.

שימוש בשרת מתווך בין שרת התקיפה ללקוח המותקף מהווה גורם סיכון עבור התוקף מפני שחוקרי אבטחה ואנשים חוק אשר מקבלים גישה לשרת יכולים לנטר את התעבורה והמידע אשר עובר בשרת בניסיון לעצור את ההתקפה וכמובן לזהות להיכן נשלח המידע על הקורבנות.

Advertisement

מהמחקר עולה כי התוכנה שולחת את שם הקובץ עם המזהה הייחודי של הקורבן לשרת הישראלי ומשם לשרת התקיפה. שרת התקיפה יוצר מחרוזת זיהויי ייחודית עבור כל קובץ שהוחלט כפוטנציאלי לנעילה, ולאחר מכן עובר הקובץ את תהליך ההצפנה, כשבסיומה מוחקת תוכנת הכופר את הקובץ המקורי. כך, בצורה המסורתית מוצפן כל קובץ.

לדברי עידו נאור, חוקר בכיר במעבדת קספרסקי, שביצע את המחקר בשיתוף עם נעם אלון, חוקר מאיירון סורס, בהודעת הכופר נטען כי במידה ולא יועבר תשלום מיידי, ימחק קובץ הנבחר בצורה רנדומלית בכל 6 שעות, ובתום 96 שעות תימחק התוכנה המכילה את תהליך הפיענוח הייחודי עבור אותו קורבן והקבצים ישארו נעולים.