Connect with us

מתקפות סייבר

אנונימוס סוחטים את משרד המשפטים האמריקאי

פורסם

ב-

כתגובה למותו של חבר אנונימוס, אהרון שוורץ, יוצאת אנונימוס בקמפיין שלמעשה מייצר סחיטה של משרד המשפטים האמריקאי. בסרטון באורך 10 דקות ששחררה אנונימוס ליוטיוב אנונימוס קוראת לשינוי בצורת הטיפול בעברייני מידע והפחתת רמות הענישה – טיפול שלטענתה הציב את אהרון שוורץ בפני אפשרויות בחירה בלתי אפשרויות שהביאו להתאבדותו.

הסרטון מתאר כי חברי אנונימוס פעלו בצורה סמויה במהלך תקופה ארוכה באתר משרד המשפטים האמריקאי ואספו חומרים רבים שחשיפתם עלולה להביא לנזק "רוחבי". המידע נארז בקבצים המופצים ברשת, ושתוכנם המלא יתגלה כתגובה למתקפה נגדית על אנונימוס. בסרטון הם משווים את חשיפת כל החומר להתקפה בליסטית רחבת היקף. בינתיים מתכננים לפרסם את המידע בשלבים.

"לכולם יש סודות, ויש דברים שאינם אמורים להיות חשופים לציבור. בזמים קבועים, החל מהיום, נבחר אפיק מדיה אחד ונספק לו תוכן מהקבצים. כל אמצעי מדיה המעוניין להתקבל לתוכנית חייב לכלול בדיווח שלו אמצעי תקשורת מאובטחים.

 

Advertisement
Continue Reading