Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

חברות בישראל הפסידו כ-200 מיליון ₪ בגלל פריצות למחשביהן

פורסם

ב-

הנזק המצטבר מפריצות וגניבת סודות מסחריים בסייבר בשליש הראשון של 2013, גדל משמעותית ביחס לכל שנת 2012. כך עולה ממידע שנצבר ב מגלן-טכנולוגיות הגנת מידע. מריכוז מקרי פריצה וגניבה ממערכות מידע בישראל, עולה כי חברות ישראליות הפסידו כ- 200 מיליון ₪ מפריצות מחשב וגניבת סודות מסחריים ברבעון הראשון של 2013 – שיעור של פי שניים מסך כל ההפסדים הידועים שהיו בשנת 2012 כולה, אז חברות הפסידו כ- 100 מיליון ₪. כך עולה ממידע שנאסף מחברות שפנו למגלן בבקשה לחקירות מחשב ואיסוף מודיעין סייבר.

– טכנולוגיות הגנת מידע. "ברוב המקרים החברה שפרצו לה כלל לא אינה מודעת וקיים הליך של חליבת מידע מתמשך, מידע עסקי פנימי או אף גניבת פטנטים וקודי תוכנה שפיתחה".
"סכום ההפסדים בשליש הראשון של 2013 חושב לפי מידע מדויק שהגיע מלקוחות מגלן וחקירות טרום הגשת תביעה משפטית, וכן מהערכה מקצועית של הפסדים צפויים כתוצאה מגניבת סודות מסחריים", אומר שי בליצבלאו.

חלק מהחברות שפרצו למחשבים שלהן וגנבו מהן מידע עסקי או שהופעל נגדן ריגול תעשייתי, נכנסות לתוכניות הגנה אינטנסיבית אחרות פונות לחקירה מאומצת ומיוחדת אותה מפעילה מגלן הכוללת מלכודות אקטיביות ופתיינות שיעזרו לחקור-לאחור ולאתר את מקור הפריצה.

בעולם העסקי לעיתים, בעלי החברות לא מביאים את דבר הפרצה לרמה של האשמה חדה וישירה כדי לא ליצור מלחמה מיותר ובפרט מניעת נזק תדמיתי; קיימת "יצירתיות" רבה לסגירת אירועים כאלו בין חברות והרחק מעין הציבורית, יחד עם זאת אם ימצא "האקדח המעשן", לא תהסס חברה אחת לתבוע את זו החשודה מסביר בליצבלאו.

חברת מגלן טכנולוגיות הגנת מידע, פועלת בארץ ובעולם, ועוסקת בייעוץ טכני ובביקורת בתחום אבטחת המידע, מודיעין רשת ולוחמת סייבר לגופים מסחריים וביטחוניים. פעילותה של מגלן כוללת ביצוע בדיקות אבטחת מידע מתקדמות, עבודות מחקר יזומות ומוזמנות, חקירות מחשב ואיתור ומניעת ריגול תעשייתי.

Advertisement