Connect with us

רגולציה והומלנד סקיוריטי

מחר: מושב להגנת הפרטיות במסגרת שבוע הסייבר

פורסם

ב-

שבוע הסייבר השנתי החמישי של סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלוונטיק והמטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה יתקיים בימים שני עד חמישי (25-22 ביוני) באוניברסיטת תל אביב.

מומחי סייבר מישראל ומהעולם יתכנסו באוניברסיטת תל אביב להעלות תרחישים של לוחמת סייבר. ביום שני ייערך מושב המוקדש להגנת הפרטיות בעולם הסייבר מהאיומים מבחוץ.

במושב שיתקיים מחר באולם הסנאט באוניברסיטת תל אביב ב-13:00-11:00 ישתתפו עו"ד עמית אשכנזי, יועץ משפטי למטה הסייבר הישראלי (INCB); מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, מהגנת הסייבר במיקרוסופט העולמית; פרופ' מיכאל בירנהק, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; אסתי פשין, ראש מינהל מערכת הסייבר בתעשייה האווירית; פרופ' עומר טנא, סגן נשיא למחקר וחינוך במכללה למינהל; לימור שמרלינג-מגזניק ממשרד המשפטים וד"ר ערן טוך, מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן.שבוע סייבר 2015