Connect with us

מתקפות סייבר

סייבר הדור הבא: הורים חוששים מהונאה של ההורים שלהם עצמם

פורסם

ב-

חששות הורים מאיומי סייברל- 52% מההורים שהשתתפו בסקר של קספרסקי יש הורים המשתמשים באינטרנט, ועולה שהם מודאגים לגביהם לא פחות מאשר לילדיהם.  יותר ממחצית מהם (29%  בסה"כ) מודאגים לגבי הסיכונים שההורים שלהם עלולים להיתקל בהם ללא יכולת התמודדות מתאימה. ל-19% מהנסקרים יש סבים פעילים דיגיטלית, שהם תופסים כפגיעים אף יותר, כששני שליש (13% מהמשיבים בסה"כ) – דואגים האיומים שדור זה של משתמשים עלול להיתקל בו.

החששות המרכזיים לגבי משתמשי האינטרנט המבוגרים כוללים סיכון בהיתקלות בקוד זדוני (52%) או אתרים והודעות דואר אלקטרוני מזויפים (50%), אובדן כסף בעקבות הונאה או פעילות עבריינית (45%), פגיעה מהונאה (38%) ואף נזק כתוצאה מריגול אחר פעילותם (37%). בדומה לדאגות המכוונות לדור הילדים, גם לגבי המבוגרים קיימת דאגה רבה מהיתקלות בזרים מסוכנים (25%) ותוכן בלתי ראוי (20%).

כמובן שהחששות לגבי ההורים, הם רק נלווה לחששות כבדים לגבי השימוש שהילדים שלהם עושים הרשת. יותר מחצי מהמשיבים חוששים מהגידול באיומים על ילדיהם באינטרנט. הדאגה המרכזית היא הסיכון של מפגש של הילדים עם תכנים בלתי ראויים (45%), כששני שליש משוכנעים כי לילדיהם יש גישה בלתי מוגבלת לתכנים כאלה.

חששות אחרים כוללים את הסיכוי של ילדים לתקשר עם זרים מסוכנים (41%) ושיתוף של מידע אישי רב מידי (40%). 38% חוששים שהילדים שלהם הופכים מכורים לאינטרנט ומבלים זמן רב מידי ברשת.

הסיכון שילדים יתקלו בקוד זדוני וכנראה ייכשלו בזיהויו, הוא דאגה נוספת בקרב הורים (37%). מה שיותר מפתיע ומדאיג הוא שבריונות סייבר, שיכולה להיות לה השפעה הרסנית וארוכת טווח על חיי הצעירים, סומנה כדאגה רצינית רק על ידי 35% מההורים.

לצד איומים ישירים אלה על הילדים, הורים גם דואגים כי חברים אחרים במשפחה עלולים להיות מושפעים מהתנהגות בלתי מוגנת של הילדים ברשת. לדוגמא, כתוצאה של מחיקה או אובדן בלתי מכוונים של נתונים (27%) או על ידי גרימת עלויות בלתי צפויות (25%) באמצעות ביצוע רכישות בתוך משחקים ואפליקציות.

Advertisement