Connect with us

מוצרי אבטחת מידע

שומר- תוכנת מעקב סמויה

פורסם

ב-

שומר הינה תוכנת מעקב סמויה המיועד להורים שמעוניינים לפרוש רשת ביטחון עבור ילדיהם שגולשים באינטרנט ונחשפים ומסכנים את עצמם ואת המשפחה, לבני/בנות הזוג שחוששים לשלמות הזוגיות, לכל אותם בעלי עסקים שחרדים ממפגעים מבית ובאופן כללי לכל החפץ בבקרה על המחשב בזמן שהוא עצמו אינו לידו. ההפעלה פשוטה, אינה מצריכה כל רקע קודם , והמעקב והרישום סמויים לחלוטין ובלתי ניתנים לזיהוי ע"י משתמשי המחשב.
מרגע ההתקנה, התוכנה תצלם עבורכם את מסך המחשב בכל כמה שניות כך שתוכלו לראות בדיוק מה נעשה במחשב, באיזה אתרים גלשו, עם מי התכתבו ואילו תוכנות הפעילו.
בנוסף, תוכנת שומר מאפשרת האזנה להקלדות, איתור מילים חשודות, ובקרה של תוכן השיחות בצ'אטים, בתוכנות מסרים מידיים וברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק.
בסוף התהליך מופק דו"ח אישי ופרטני המציג תמונה עדכנית של השימוש שנעשה במחשב.