Veeam: העדר זמינות מלאה של מידע עולה לארגונים 16 מ' דולר לשנה

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Availability-report_infographics_final-2016מחקר  חדש של חברת Veeam מראה מלמד כי 84% מקרב מקבלי ההחלטות בתחום ה- IT, ברחבי העולם, מודים כי הם סובלים מפער בין היכולת שלהם לספק זמינות מידע לבין הצרכים בשטח. הפער הזה מסתכם בעלות של 16 מיליון דולר לשנה, לעומת 10 מיליון דולר בשנה שעברה, ומגלם בתוכו אובדן הכנסות ופרודוקטיביות. עוד נמצא במחקר כי 68% מהמשתתפים דיווחו על פגיעה בתחושת הביטחון שלהם בגופי ה- IT ו- 62% דיווחו על פגיעה באמינות המותג.

עם העלייה העצומה במספר האנשים המחוברים בעולם שהגיעה בשנה שעברה ל- 3.4 מיליארד השווה ל 42%.  ועם ההערכות כי עד 2020 יהיו כמעט 21 מיליארד מכשירים מחוברים, הצורך לספק גישה של 24/7 למידע ולאפליקציות הוא חשוב מאי פעם. יחד עם זה, נראה כי ארגונים לא הפנימו את המסר הזה למרות שיותר משני שליש מהמשיבים הצהירו כי השקיעו השנה במרכזי נתונים מודרניים כדי לשפר את זמינות המידע.

"כאשר אתה מדבר עם יותר מ- 1,000 מקבלי החלטות ב- IT אתה מצפה לשמוע כי חלקם עדין נאבקים על מנת לעמוד בדרישות של ה- Always-On Enterprise – ארגון שפעיל 24/7/365. אבל הממצאים שעולים מן המחקר שלנו הם פעמון אזהרה," אמר רטמיר טימשב, מנכ"ל Veeam. "ארגונים מודרניים הופכים לעסקים מוטי-תוכנה כך שמחלקות ה- IT אינן יכולות עוד לספק שירות 'טוב', זמינות תמידית היא מחויבת המציאות. יחד עם זה, בשנה שחלפה מאז הסקר הקודם שלנו, מספר השבתות המחשוב הבלתי מתוכננות גדל מ- 13 ל- 15, ומשך הזמן שלהן אף הוא התארך עם זמני התאוששות ארוכים יותר. בכלכלה של היום, בה מהירות ואמינות הם מחויבי המציאות, מצב כזה אינו קביל. אם מגמה זו תמשיך, אני חושש כי ארגונים אלה לא ישרדו."

מימצאי מפתח מסקר Veeam Availability לשנת 2016:

לזמינות מידע חשיבות עליונה. יחד עם זה, ארגונים נכשלים במתן הזמינות:

  • 63% מהמשתמשים מעוניינים בתמיכה בפעולות בזמן אמת ו- 59% מעוניינים בגישה של 24/7 לשירותי ה- IT הארגוניים.
  • במהלך השנתיים האחרונות, 96% מן הארגונים הגדילו את ה- SLR לצמצום זמני השבתה ו- 94% הגדילו את ה- SLR להבטחת גישה למידע, אך פער הזמינות עדין קיים.
  • כדי לפתור בעיה זו הצהירו המשתתפים בסקר כי הארגונים מתעתדים לבצע שדרוג למרכזי נתונים מודרנים, כבר היום, או בעתיד הקרוב – וירטואליזציה (85%) וגיבוי (80%) הם התחומים הנפוצים ביותר לשדרוג במסגרת זו.

מידע בסכנה:

  • יעדי התאוששות (RTOs) עומדים על 1.6 שעות, אולם המשיבים מודים כי במציאות ההתאוששות אורכת 3 שעות. בדומה, יעדי התאוששות (RPOs) עומדים על 2.9 שעות, אך בפועל מסתכמים ב – 4.2 שעות. המשיבים מדווחים כי הארגונים שלהם, חווים בממוצע 15 השבתות מיחשוב בלתי מתוכננות בשנה. זה בהשוואה ל- 13 השבתות שדווחו ב- 2014. יחד עם זה, השבתות בלתי מתוכננות של אפליקציות קריטיות  גדלו מ- 1.4 שעות ל- 1.9 שעות, והשבתות של אפליקציות שאינן קריטיות צמחו מ- 4.0 שעות ל- 5.8 שעות.
  • פחות מחצי מהאנשים בודקים גיבויים פעם בחודש, רובם אף פחות מזה. פרקי הזמן הגדולים בין הבדיקות מגדילים את הסיכוי לבעיות בשחזור המידע עבור אלה שבודקים את הגיבויים שלהם, רק 26% בודקים יותר מ- 5% מהגיבויים שלהם.

מידע פיננסי בעל חשיבות מכרעת:

  • מחיר השבתות המיחשוב השנתי המשוער לארגונים יכול להסתכם ביותר מ- 16 מיליון דולר. זוהי עלייה של 6 מיליון דולר בהשוואה ל- 2014.
  • העלות הממוצעת לשעה של השבתות מיחשוב של משימות קריטיות היא 80 אלף דולר בקירוב. העלות הממוצעת לשעה של אובדן מידע, הנובע מהשבתת מיחשוב של אפליקציות קריטיות, היא 90 אלף דולר בקירוב. כאשר מדובר באפליקציות שאינן קריטיות, העלות הממוצעת לשעה היא יותר מ- 500 אלף דולר בשני המקרים.
  • שלושת המימצאים, שאינם פיננסים גרידא, ונמצאו כמי שגובים את העלות הגבוהה ביותר במחקר, הם: פגיעה באמון הלקוחות (68%), נזק למותג (62%) ופגיעה באמון העובדים (51%).

 

שתף.

.