Connect with us

מתקפות סייבר

העולם התחתון של שרתים חסינים

פורסם

ב-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CashAq5RToM

סרט וידאו קצר ומרתק שהופק על ידי נורטון חודר לעולם התחתון (תרתי משמע) של שרתי אחסון נטרליים "חסיני כדורים", בהם שרתים שומרים על נתונים של ממשלות, אקטיביסטים וגם עבריינים, אשר מעוניינים להבטיח כי הנתונים לא יפלו לידיים זרות. במהלך הסרט נחשפים אתרי אחסון מתחת לאדמה ובלב הים, במקומות המוגנים גם פיזית וגם על ידי החוק המקומי – כדי שרשויות החוק לא יידפקו בדלת יום אחד וידרשו לקבל את הנתונים המאוחסנים בהם. בין השרתים המפורסמים שמופיעים בסרט הם אלה שאחסנו את הנתונים של וויקיליקס.

על אף ההשקעה הגדולה באתרים שכאלה, בסרט עולה טענה כי האתרים האלה כבר אינם משרתים את מי שבאמת רוצה להסתתר ויש בהם יותר הצגה שיווקית עבור לקוחות גדולים. בעולם בו ניתן להעביר ולשכפל נתונים במהירות ממקום למקום, כבר אין צורך באתרים מיוחדים, ובטח שאין צורך בהגנה פיסית מיוחדת.