Connect with us

מוצרי אבטחת מידע

MobilitPRO מספקת מערכת לזיהוי ואיתור ניידים לגוף ביטחוני גדול ברוסיה

פורסם

ב-

airpatrolחברת mobilitPRO הכריזה על זכייה במספר עסקאות במזרח אירופה להטמעת פתרון AirPatrol על ידי שני קניונים גדולים בפולין ובצ'כיה וגוף בטחוני גדול ברוסיה. היקף העסקאות מוערך במאות אלפי שקלים.

AirPatrol הוא פתרון לזיהוי ואיתור מכשירים ניידים משדרים ברמת דיוק של 1.5 מטרים במקומות פתוחים וסגורים המשמש לצרכי ביטחון ולפעילות שיווקית. הפתרון, אשר נבחר על ידי גופי מודיעין וסוכנויות ממשלתיות ברחבי העולם, יודע לזהות מכשירים משדרים במתחמים רגישים, בהם הכנסת טלפון נייד אסור או מוגבל. הפתרון ישמש את הגופים במזרח אירופה על מנת לשמור על מתחמים סטריליים מטלפונים סלולריים היכולים לשמש לצורך האזנות וגניבת נתונים. בעולם הקמעונאות הפתרון משמש קניונים ומרכזי קניות כדי לנטר פעילות של קונים, ללמוד על הרגלי הקניה שלהם, שיאפשר הפעלה של פעולות שיווקיות מבוססות מיקום, כגון הצעת קופונים והנחות לפי תבניות התנהגות.

"הטכנולוגיה הייחודית של AirPatrol  המסוגלת לאכן כל מכשיר סלולר ברמת דיוק של מטר וחצי, בתמיכת זיהוי על כל תדר , סלולארי, אלחוטי ובלוטות ומייצרת שכבת שליטה ובקרה על שטח גיאוגרפי שלא ניתן לקבל כיום באף אמצעי אחר", אומר דודו אדי, מנכ"ל mobilitPRO. "פתרונות AirPatrol מבוקשים כיום על ידי גופים המופקדים על ביטחון הציבור, וכן על ידי גופים קמעונאיים היכולים לבצע פעילות שיווקית אפקטיבית מבוססת מיקום". יש לציין שלפתרון אין גישה למידע אודות המכשירים אלא רק למיקומם.