Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

בעקבות שערוריית דליפת הבחינות: אוניברסיטת חיפה תנהל את מערך קבצי המבחנים שלה עם פתרונות Safe-T

פורסם

ב-

יוסי כרמון חברת סייף טיבעקבות מקרי דליפה של שאלוני בחינות שאירעו לאחרונה, נאלצו במשרד החינוך להנהיג שורה חדשה של נהלים על מנת למנוע הישנות מקרים כאלה ולהבטיח כי הרב הגדול שאכן נערך לבחינות יוכל להיבחן בזמן ללא דחיות.

אוניברסיטת חיפה ראתה את הנולד ומראש מנעה אפשרות להדלפת בחינה, וזאת באמצעות בניית מנגנון דיסקרטי להעברת קבצי המבחנים ומימוש  מערכת הרשאות המאפשרת לכל איש סגל אקדמי גישה רק למידע הרלוונטי אליו.

על פי נוהל אבטחת המבחנים, שהונהג בהנחיית מנכ"ל וסגן נשיא האוניברסיטה, מר ברוך מרזן, נשלחים המבחנים למדור הבחינות ישירות על ידי המרצים וזאת מבלי שאף אדם נוסף מלבד אותו מרצה יהיה שותף לתהליך. לאחר שזהות המרצה מאומתת, מעלה המרצה את  המבחן באמצעות ממשק המשתמש של מערכת העברת הקבצים המאובטחת של Safe-T Box.

קובץ הבחינה עובר סריקת נוזקות ועובר ישירות למדור הבחינות ברשת מוגנת וישירה.

באופן דומה מועברים גם גיליונות הציונים.

"הפתרון של Safe-T נתן לאוניברסיטת חיפה פתרון קצה לקצה וזאת מבלי לפתח ממשק מיוחד או להיכנס לתהליך של שינוי ארגוני" אמר הרקל אנדראווס ,מנהל אבטחת המידע של אוניברסיטת חיפה. "Safe-T הוטמעה בתהליך אינטואיטיבי למשתמש (המרצים) ובתהליך שקוף לארגון."

Advertisement

"כשהוחלט על יישום הפתרון של Safe-T באוניברסיטת חיפה היה חשוב לצוות אבטחת המידע של האוניברסיטה כי התהליך יהיה מהיר ופשוט ויענה על צורכי האבטחה מחד ולא יפגע בפעילות השוטפת של המרצים מאידך. ההטמעה של הפתרון הייתה אכן קצרה, מהירה וקלה ובלי צורך לבצע פיתוחים ושינויים במערכות הארגוניות הקיימות באוניברסיטה שהתממשקו עם הפתרון של Safe-T וללא עלויות תפעול נוספות", הוא הוסיף.

יוסי כרמון, דירקטור מכירות ב-Safe-T, ציין כי:" אוניברסיטת חיפה ידעה להגדיר את הצרכים המדויקים שלה מבית ומחוץ וחיפשה פתרונות שיוכלו לתת לה מענה כולל לאבטחת התכנים הרגישים שלה. כספק יחיד של הממשלה, בשל ייחודם של פתרונות אבטחת המידע, אך טבעי היה כי Safe-T תבחר."

בתמונה: יוסי כרמון, דירקטור מכירות ב-Safe-T