Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

גם ברפאל עוברים לחתימה דיגיטלית

פורסם

ב-

חברת קומסיין, הגורם המאשר המנפיק חתימה אלקטרונית  מאושרת לאזרחי המדינה ולבעלי זכות חתימה , הודיעה היום כי חברת רפאל בחרה במערכת החתימה האלקטרונית שלה ליישום חיתום אלקטרוני ובהם חיתום על טפסי 101.

כידוע, על פי הנחיות החשב הכללי באוצר, נדרש כל עובד במשק, למלא טופס 101 בתחילת כל שנה. ניתן למלא את הטופס בצורה אלקטרונית ולחסוך בכך טיפול בניירת שממלאים העובדים בכל שנה מחדש.

כחלק מתהליך ייעול בנושא, שערכה חברת רפאל, המונה כ-6500 עובדים, יישמה רפאל פתרון ממוחשב הכולל מיכון מלא של תהליך ניהול טפסי 101 באמצעות אתר החברה. הפתרון כולל מערכת חיתום אלקטרוני מסוג Signer-1  המיוצר על ידי חברת קומסייןטראסט שהינה חברה אחות של קומסיין וחברת בת של קומדע.

תהליך העבודה כולל מילוי הטופס על ידי העובד ובקרות ממוכנות על אופן המילוי ועל צירוף המסמכים הנדרשים, ניהול סטאטוס מילוי הטפסים של כל העובדים ע"י חשבי שכר וחתימה אלקטרונית מאושרת של הטופס.

מערכת החיתום של קומסייןטראסט, עברה בהצלחה את בדיקות אבטחת המידע ברפאל והחלה לפעול בהצלחה.

Advertisement

קובי כ', מנמ"ר רפאל אומר: "מערכת החיתום הדיגיטלית, תאפשר ליחידת השכר ברפאל לנהל באופן מלא ומסודר את מערך טפסי 101 עבור עובדי החברה.  כמו כן, מתוכנן להרחיב את השימוש בה לתהליכי חיתום נוספים ברפאל".

הפתרון המשולב של מערכת 101 ומערכת החיתום הדיגיטלי, מאפשר ניהול ירוק (חסכון בנייר) של התהליך, תוך מתן מענה מלא לדרישות החשב הכללי ולהיבטים המשפטיים של חיתום מסמכים.