Connect with us

מתקפות סייבר

חבריו של נעדר מחפשים האקר שיסייע באיתור

פורסם

ב-

12274493_1008388515887626_2429498871421639980_n

הודעה שפורסמה בעמוד "מוצאים את שאולי" מחפשת לסקור את שירותיו של האקר שיסייע באיתור עקבותיו הדיגיטליים האחרונים של שאולי אבטה. כפי שמפרסם חברו, יובל מוזס,שאולי  השתמש בוואטסאפ מספר פעמים לאחר האיכון משטרה האחרון שהתבצע. מכיוון שלמשטרה יכולות תקציב מוגבלות החליטו חבריו לפנות באופן פרטי להאקרים עם יכולת להבין איך נקראו הודעות הוואטסאפ ובעיקר מאיפה (מיקום גיאוגרפי), כדי להביא למיקוד החיפושים.

כפי שנכתב בעמוד, הקשר עם שאולי אבטה ניתק ביום ראשון ה- 29.11.15, ולפי ממצאים שונים שנאספו על ידי המשטרה והמחפשים אחריו יש חשש גדול לחייו, אך עדיין יש קצה של תקווה.  בעמוד מצוין כי הוחלט גם להפעיל משרד חקירות פרטי שיסייע בחקירה יסודית. לאור עלויות המשרד, החמ"ל והסעות המתנדבים הן גבוהות מאוד, בעמוד מבקשים את סיוע התרומות במימון הפעילות. מאחר ושאול אינו בקשר עם משפחתו, חבריו התגייסו להקים את חמ"ל החיפושים.