Connect with us

מתקפות סייבר

האקרים פרסמו נתונים גולשים של יאהו

פורסם

ב-

בוצת האקרים המתכנה D33Ds העלתה לרשת קובץ המכיל יותר מ-453,000 פרטי משתמשים בשירותי יאהו. הקובץ מכיל כתובות אי-מייל וסיסמאות, שלדברי ההאקרים נלקחו מאחד משירותיה של יאהו בעזרת פירצה המאפשרת לבצע שאילתות על בסיס הנתונים ולשאוב ממנו מידע. חברת אבטחת מידע בשם TrustedSec טוענת שהשירות ממנו נלקח המידע הוא Yahoo! Voice – שירות טלפוניה שמציעה החברה.