Connect with us

מוצרי אבטחת מידע

ההגנה המשולשת: GFI LanGuard

פורסם

ב-

– ניהול עדכונים
– זיהוי והערכת פרצות
– ביקורת של הרשת הארגונית

GFI Languard מהווה פתרון אבטחת מידע ייחודי המשלב את כל שלושת המאפיינים. בכך הוא מפחית עלויות של רכישת פתרונות נפרדים. הפתרון גם מסייע בניהול משאבים, ניהול שינויים, ניתוח סיכונים והוכחת עמידה ברגולציה.

הפתרון עתיר הפרסים נמצא בשימוש על ידי עסקים קטנים ובינוניים בכל העולם.

הפתרון קל להתקנה ולשימוש, ומספק תמונה כוללת אודות הרשת הארגונית, ומסייע לתחזק רשת מאובטחת. הפתרון מהיר יותר, ויעיל יותר, בזכות אוטומציה של ניהול עדכונים הדורש מינימום של ניהול.

[divide]

יועץ אבטחת מידע

GFI LanGuard מסייע לך ב:
– הערכת פרצות
– ביצוע ביקורת של רשת ותוכנות
– ניהול מצאי
– ניהול שינויים
– ניתוח סיכונים ועמידה ברגולציה

Advertisement

ניהול עדכונים

הפתרון מטפל בסיכון הנוצר כתוצאה מהחמצת עדכונים, באמצעות  זיהוי אוטומטי או על פי דרישה, הורדה והתקנה של עדכונים חסרים של עדכוני אבטחת מידע ועדכונים כלליים – עבור מיקרוסופט ומערכות נוספות.

הערכת פרצות וחשיפה לאיומים

בדיקה של מעל ל- 50 אלף פרצות מתבצעת לרוחב הרשת, כולל הסביבה הוירטואלית. GFI LanGuard בודק את מערכת ההפעלה, את הסביבה הוירטואלית ואת היישומים המותקנים באמצעות בסיס נתוני פרצות כגון OVAL או SANS Top 20. הוא מאפשר לך לנתח את מצב אבטחת המידע בארגון, ולהעריך את הסיכונים, ובאיזו מידה הרשת חשופה אליהם.

ביקורת של הרשת ושל היישומים

GFI LanGuard מספק ניתוח מדוקדק של המתרחש ברשת – אילו יישומים או הגדרות מהווים סיכון. עם GFI LanGuard אתה מקבל תמונה מלאה לגבי היישומים המותקנים, החומרה ברשת, מצב יישומי אבטחת המידע, אילו פורטים פתוחים, והשירותים המשותפים בפועלים ברשת.

ניהול מצאי

נוסף לאבטחת מידע, GFI LanGuard גם מאפשר לך ליצור רשימת מצאי של כל המכשירים ברשת. כל השרתים, תחנות העבודה, המכונות הוירטואליות, וחומרה מבוססת IP כגון נתבים, מדפסות, מתגים ועוד, מזוהים על ידי סריקה של הרשת. רשימת המצאי מסייעת לך לזהות מכשירים המחוברים לרשת שאתה לא מודע להם או שנשכחו – מכשירים אלה ללא עדכונים רציפים מהווים נקודת פריצה לרשת.

ניהול שינויים

הדרך הטובה ביותר לשמור על רשת מאובטחת לאורך זמן היא לדעת בדיוק מה קורה ברשת שלך. לשינויים בהגדרות יכולות להיות השלכות בנושאי אבטחת מידע, יישומים חדשים שהותקנו, שירותים שהופעלו או הופסקו, הם כולם אירועים שמנהלי הרשת צריכים לדעת עליהם. GFI LanGuard מספק לך סקירה מלאה של שינויים הרלווונטיים לאבטחת הרשת, ומספק התראות כאשר הם מתרחשים.

Advertisement

צמצום עלויות

הפחתת העלות הכוללת באמצעות איחוד בפתרון אחד של סריקה אחר פרצות, ניהול עדכונים ובקרה של הרשת.

עמידה ברגולציה

כדי לסייע לך לשמור על רשת מאובטחת על פי הרגולציה, GFI LanGuard מספק לך מבט כולל של הגדרות הרשת וניתוח סיכונים עדכני.הפתרון מסייע לארגון לבחון את יעילות תוכנית ה- PCI DSS.

Continue Reading