Connect with us

מוצרי אבטחת מידע

שליש מהנוער בישראל מדווח על פריצה לחשבונות שברשותו

פורסם

ב-

פריצה למכשיריםסקר מצב האינטרנט של בזק מציג נתונים על מצב הסייבר בישראל. מהסקר שערכו בחברה בקרב 1,000 בני נוער עולה כי לשליש (31%) מבני הנוער פרצו לחשבונות אישיים כגון פייסבוק, אינסטנגרם ודואר אלקטרוני. באוכלוסיה הבוגרת 21% מדווחים על כך שנפרץ חשבון שברשותם.

ציבור הגולשים מראה סימני דאגה – 66% מוטרדים מכך שאוספים עליהם מידע ברשת. עם זאת 43% לא עושים דבר כדי להגן על הפרטים שלהם. רק 45% מגינים על המכשיר הנייד, בהשוואה ל- 40% בשנת 2014. לעומת זאת 90% מגינים על המחשב. כדי להגן על עצמם 30% מהגולשים ברשת נמנעים משיחה על נושאים מסוימים, 23% מקפידים לנקות נתוני גלישה ועוגיות, 26% יימנעו מכניסה לאתרים מסוימים, 22% נמנעים מהעלאת תמונות מסוימות.

בנושא בריונות ברשת, תופעת "השיימניג ברשת", שבלטה מאוד השנה קיבלה ביטוי גם בסקר שביצענו שהראה כי 58% מהגולשים נחשפו לשיימינג ברשת בשנה החולפת, וכ-11% מאלה שנחשפו אליו, המשיכו ושיתפו אותו הלאה ברשתות החברתיות. עוד עולה כי 28% מהנוער (עד גיל 18) חווה בעצמו או מכיר אישית מישהו שחווה שיימינג ברשת. כמחצית מההורים לילדים בני 6-17 מתארים את התופעה כאחת התופעות ממנה הם חוששים לגבי ילדיהם, כש-17% חוששים ממנה מאוד, ו-30% די חוששים ממנה.

תופעה מדאיגה נוספת היא סרטוני הסנאף שמופצים בעיקר באמצעות הווטסאפ. לפי הסקר  ניתן לראות מכך שכ- 50% מהציבור נחשפו לסרטוני סנאף בווטסאפ, כאשר בקרב בני הנוער שלושה מכל ארבעה בני נוער נחשף לסרטוני סנאף. מבין סרטוני הסנאף, מובילים תכנים המציגים פיגועי טרור. 42% מהציבור נחשף לתכנים מזירות פיגועים, 29% לתכנים בעלי אופי מיני, 29% לתכנים המציגים אלימות, 26% לתכנים קשים מתאונות דרכים ו-24% להתעללות בבעלי חיים.