Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

זירוקס ומקאפי פיתחו יישום להגנה על מדפסות וסורקים

פורסם

ב-

תוכנת האבטחה נחשפה במהלך כנס McAfee FOCUS 12 העוסק באבטחת מידע. בעוד שתוכנות אבטחה הקיימות פותחו למניעת הפגיעה במחשבים המחוברים לרשת, התקני ההדפסה נשארו חשופים למתקפות ופריצות אבטחה. עד כה, האבטחה היחידה למדפסות הייתה ברמה בסיסית ביותר של כניסה לרשת והרשאה להדפיס, ולא הגנה מוירוסים ותוכנות זדוניות.

לאור האיום הגובר להדבקת מדפסות בוירוסים, פיתחו חברת זירוקס וחברת האבטחה McAfee, בשיתוף פעולה ראשון מסוגו, את תוכנת ההגנה הראשונה בעולם להתקני הדפסה המחוברים לרשת. התוכנה, העושה שימוש במרכז בקרה ייחודי, מאפשרת רק לתוכנות שאושרו על ידי מנהל הרשת, לעבוד עם המדפסות, ובכך לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהם.

נתוני סקר שנערך על ידי זירוקס ו- McAfee מדגישים את הצורך באבטחה משולבת במדפסות רשת והתקנים תכליתיים. בסקר, שנערך בתחילת השנה, מחצית מהנשאלים (54 אחוזים) הודו כי הם לא תמיד עוקבים אחרי מדיניות האבטחה של החברה בה הם עובדים, או שאינם מודעים בכלל למדיניות בנושא זה, ובכך מעמידים את פרטיות לקוחותיהם בסכנה. מהסקר עלה גם כי 39% מהנשאלים תהו לא פעם האם המידע אותו הם סורקים, מצלמים או מדפיסים אכן נשמר בבטחה ברשת.

Continue Reading