Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

חברת Cytegic הישראלית השלימה רישום פטנט בארה"ב

פורסם

ב-

zandani

חברת Cytegic קיבלה פטנט שפיתחה על מתודת ניהול סיכוני סייבר ממשרד הפטנטים והסמלים המסחריים האמריקני.  פטנט מספר 9,426,169  שכותרתו היא "מערכת ושיטת ניתוח מתקפות סייבר ותמיכה בקבלת החלטות" מכסה את כל היקף הארכיטקטורה ומערך התהליכים שמניע את פתרונות הניהול ואבטחת הסייבר של Cytegic. פתרונה של Cytegic משמש כיום ממשלות  וארגונים כגון: בנקים, חברות ביטוח, תקשורת, ארגונים מסחריים ועוד, על מנת לייעל את פעילויות האבטחה היום יומיות, להעלות את המוכנות הארגונית למתקפות סייבר, וליישם גישה אסטרטגית יותר ופרואקטיבית בנוגע לאבטחת סייבר. האשור של פטנט זה שהינו מקיף במיוחד, לצד בקשת פטנט נוספת שאושרה ועוד בקשת פטנט של החברה המחכה לאישור, מעניקים בלעדיות על דרך ניהול קבלת החלטות מסוימת בסיכוני סייבר בארגונים.

"אנו מספקים לקציני ומנהלי אבטחת מידע בכירים (CISO) שיטה לניטור וניהול סיכוני אבטחת סייבר המתאימים למציאות העכשווית. המערכת מאפשרת לכל שדרת הניהול בארגון, החל בדירקטוריון, דרך המנכ"ל, מנהל המידע בארגון, המשך במנהל אבטחת המידע וגמור באנליסט, לקבל על גבי מסך אחד  המותאם לכל דרג את תמונת מצב אבטחת הסייבר בכל זמן נתון ולהשתמש בו באופן אינטראקטיבי הן לצורך בקרה, הן לצורה הנחיות לפעולה והן לצורך קבלת החלטות. מבחינת יעילות התפקוד המערכת של סייטיגיק מאפשרת לכל הנושאים באחריות להיות מרושתים על מערכת אחת", אמר שי זנדני, מנכ"ל ואחד ממייסדי  Cytegic, והחתום על הפטנט במשותף עם ד"ר אלון קפלן, נשיא החברה. "מבחינה מעשית, עומק ורוחב היריעה של פטנט ראשון זה מהווה את השיטה, בעוד הפטנטים הנוספים המחכים לאישור מהווים את תת-הרכיבים של הפתרון שלנו."

הפטנטים הללו מקיפים את התהליכים הבסיסיים שמאפשרים לפתרונה של Cytegic לנטר באופן רציף את מערך בקרת האבטחה של כל ארגון, להשוות בין מצב הבקרה למודיעין לגבי איומים מבחוץ, לאמוד את עמדת ההגנה של הארגון, ולהתאים אותה בצורה מדויקת ביותר וברמת אוטומציה גבוהה ביותר לצרכים הקיימים. כמו כן הם מכסים את האופן בו Cytegic מחשבת וממחישה את מטריקס סיכוני הסייבר הקיימים.

פתרון ניהול סיכוני הסייבר של Cytegic מאפשרת ל-CISO's לנטר, למדוד ולנהל את משאבי אבטחת הסייבר של הארגון ביעילות. Cytegic מרכזת ומגבשת את כל האספקטים של ניהול סיכוני אבטחת הסייבר: פעולות, קבלת החלטות, ניטור ודיווח. 

Advertisement