Connect with us

מוצרי אבטחת מידע

למידה מרחוק: חברה ישראלית פיתחה מערכת הזדהות המתאימה לתלמידים

פורסם

ב-

בעקבות החזרה ללמידה מרחוק והבעיות הרבות שליוו אותה, אנו מתבשרים כעת על פיתוח חדשני שיאפשר כניסה והזדהות טובים יותר ומאובטחים יותר. על הפיתוח אחראית חברת Symania הישראלית. המערכת בנויה על אפליקציה בטלפון הסלולרי שתאפשר אימות "אחד לאחד", תהיה נגישה יותר עבור קהל של ילדים וגם עבור המבוגרים ותמנע כניסות של תלמידים אחרים לצורכי העתקה ורמאות.

מנכ"ל החברה נועם בנד מסר כי :"המערכת שלנו מאפשרת לאמת זהות של כל תלמיד באמצעי חדשני המשלב את הטלפון הסלולרי שלו, ואפליקציה אשר מאמתת "אחד לאחד" כי מדובר בתלמיד המבוקש, ללא צורך בסיסמא מורכבת ועזרת ההורים. המערכת יכולה לשמש גם את המורים וההורים להזדהות".

בנד הוסיף כי "משבר הקורונה העולמי והצורך בעבודה מרחוק ולימוד מרחוק הינם פוטנציאל עצום למערכת שלנו".