Connect with us

מובייל

ספאם מחשבונות יאהו מפיץ נוזקת אנדרואיד

פורסם

ב-

בשבועות האחרונים נרשמה עליה בתפוצת ספאם מחשבונות יאהו אשר מפיץ נוזקות למכשירים מבוססי מערכת אנדרואיד. רוב הספאם מיאהו נשלח אל רשימת אנשי

הקשר הנמצאת בחשבונות פרוצים של משתמשים.הסאפם הזה קשה לסינון כי הוא מכיל קישור בלבד, המכוון לאתרים כשרים שנפרצו.

כאשר משתמש במחשב אישי לוחץ על הקישור הוא מופנה לאתר לקידום מוצרי בריאות לא חוקיים. אך באם המשתמש לחץ על הקישור ממכשיר אנדרואיד, הוא מוריד סוס טרויאני בשם NotCompatible המגיע מדומיינים המאוחסנים ברוסיה.


ב- Virus Bulletin ביצוע ניתוח של הספאם החדש ומעלים את ההשערה כי הספאם החדש אינו מגיע רק מחשבונות פרוצים, אלא הוא מצביע גם על בעיה ביאהו עצמה. סיבה אחת לחשד מתבססת על היקף הספאם הגבוה המגיע מיאהו בהשוואה לשרתי דוא"ל אחרים. סיבה נוספת נובעת מכך שנפרצו בין היתר חשבונות שאינם פעילים זמן רב, ושהיו בעלי סיסמאות חזקות.החשד: פרצה ביאהו עצמה

 

Advertisement