Connect with us

הקבינט הבטחוני

על IT ואמון

פורסם

ב-

גיל דון

מעט מדי אנשים מבינים את חשיבותה של תקשורת יעילה בין אנשי ה-IT למנהלים העסקיים בתוך הארגון. בהיעדר אמון ודיאלוג אמיתי, מערך המחשוב לא מסוגל לספק לארגון את השירותים הדרושים בעידן של ביג דאטה, מובייל ושרותי ענן. את מלוא הפוטנציאל של מגמות אלה ניתן לממש רק אם קיימת רמת אמון מספקת בבסיס הטכנולוגיה: אמון שהמידע שבענן מאובטח, אמון שהנתונים לא ילכו לאיבוד או ייגנבו דרך המובייל, ואמון שניתן יהיה לתפעל את הטכנולוגיה בכל עת.

על פי סקר בינלאומי של EMC, כמחצית ממנהלי המחשוב (45%) חשים שהמנהלים הבכירים שלהם אינם משוכנעים שעומדת לרשותם זמינות מספקת, אבטחה ויכולות גיבוי והתאוששות מאסון. 70% ממנהלי המחשוב רואים במחלקת ה-IT את האחראית הטבעית על האבטחה והעמידות של תשתית ה-IT בארגון, בעוד שרק 50% מחברי ההנהלה העסקית בארגונים מסכימים עם קביעה זו.

קיים פער תפיסתי דומה בין אנשי ה-IT למנהלים העסקיים גם בתחומי מפתח כמו אבטחת מידע. בעוד ש-27% מאנשי ה-IT מדווחים, כי ב-12 החודשים האחרונים נפלו קרבן לפריצה לנתונים, הרי שרק 19% ממקבלי ההחלטות העסקיים מדווחים כי נפלו קרבן לפריצה, תוך ציון העובדה שהם לא מודעים לכל האירועים הטכנולוגים שהשפיעו על העסק. הפער התפיסתי הזה אופייני לארגונים בכל העולם וגם בישראל, והוא נובע מתקשורת לקויה. צוותי ה-IT ואנשי ההנהלה בארגונים פשוט נוטים לדבר ב'שפות' שונות. אנשי ה-IT נוטים להתמקד בפרטים הטכניים הכרוכים בגיבוי ובניטור, בעוד שמנהלים עסקיים נוטים יותר להתמקד בדינמיקות השוק, באיומים והזדמנויות עסקיות, ובמוניטין החברה.

כדי לגשר על הפער הזה בצורה יעילה, אנשי ה-IT והמנהלים העסקיים צריכים להקדיש זמן רב יותר לעבודה משותפת שתייצר יותר שקיפות והבנה הדדית. בכדי שזה יקרה, יש צורך בשינוי יסודי בדפוסי החשיבה, גם מנקודת המבט של העסק וגם מנקודת המבט של ה-IT.  מצד אחד, מחלקת ה-IT המונהגת על ידי מנהל מערכות המידע, חייבת לנוע מתפקיד השוער של שירותי ה-IT והיחידות העסקיות, לעבר מעורבות והשתתפות פעילה יותר בבחירת השירותים והמשאבים שבהם ישתמש הארגון, כמי שמספקת תהליכים עסקיים לכל הארגון באמצעות טכנולוגיה. מנגד, מנהלים עסקיים בכירים חייבים להפסיק לראות במחלקת ה-IT רק פונקציית תמיכה טכנית, ובמקום זאת לשאוב ממנה עצות אסטרטגיות המבוססות על הבנת ההיתכנות של שירותים ותהליכים שהטכנולוגיה יכולה לאפשר.

לסיכום, מחלקת ה-IT צריכה להיכנס אל חדר ההנהלה כשותף שווה ערך. על מנהלי הארגונים לזנוח את הגישה הרואה בתקשורת עם ה-IT משהו שצריך להתבצע ברמה הטקטית בלבד, כמו למשל בעת פריסת יישומים ספציפיים. על ידי הורדת החסמים ועידוד שיתוף פעולה, ניתן לפתח גישה יותר אסטרטגית לפתרון אחד האתגרים העסקיים הגדולים ביותר של ארגונים כיום: הגנה מלאה על נתוני הארגון, על בסיס אמון מלא בין מקבלי ההחלטות.

Advertisement

*

גיל דון

גיל דון

הכותב הוא גיל דון, מנהל אזורי של חטיבת Data Protection and Availability ב- EMC