Connect with us

לימודי סייבר וידע

פורטינט ו- IBM משתפות פעולה אל מול המחסור בכישורי אבטחת סייבר

פורסם

ב-

תחום אבטחת הסייבר נמצא בצמיחה גבוהה, כאשר מגפת הקורונה העולמית הגבירה אף יותר את הדרישה בתעשייה. בסקר שנערך נמצא כי 81% מהמשיבים רואים באבטחה פונקציה חיונית בתקופה שבה העובדים שלהם עובדים מהבית בעקבות הקורונה. יחד עם הדרישה הגוברת למומחי אבטחת סייבר, עולה גם הצורך למשוך כוח עבודה מגוון ורחב יותר לתחום. בסקר שנערך על ידי פורטינט בתקופה האחרונה נמצא כי 68% מהארגונים נאבקים לגייס, להעסיק ולשמר טאלנטים בתחום אבטחת סייבר, כאשר אתגר זה התגבר בצורה משמעותית בעקבות מגפת הקורונה.  

שיתוף הפעולה בין פורטינט ו-IBM יסייע להתמודד עם נושא זה באמצעות SkillsBuild, פלטפורמת לימוד דיגיטלית אשר מספקת הערכות התאמה בנוגע לקריירה, הדרכות, אימונים אישיים ולימוד חווייתי הנחוצים כדי להיכנס או לחזור למעגל העבודה. פלטפורמת SkillsBuild כוללת כעת תוכנית לימודים בנושא אבטחת סייבר שהינה חלק מתוכנית ה-NSE Training Institute של פורטינט, אשר מיועדת עבור מחפשי עבודה המעוניינים בקריירה בתחום אבטחת המידע.

מטרת התוכן החדש של SkillsBuild בנושא אבטחת סייבר, הממנף את תוכנית ההדרכה וההסמכה של פורטינט, הוא:

לספק הדרכה אשר תפתח מיומנויות בתחום אבטחת הסייבר: היום, יותר מתמיד, ישנה עלייה במספר מחפשי העבודה, ובכלל זה מובטלים וכאלו אשר הושפעו על ידי מגפת הקורונה. פלטפורמת SkillsBuild יכולה לסייע לאנשים אשר מחפשים ללמוד מיומנויות חדשות או להרחיב את הידע הנוכחי שלהם באבטחת סייבר, לקבל דריסת רגל בתחום או להתקדם בקריירה הנוכחית שלהם.

לסייע למועמדים ללא ידע קודם להזניק את הקריירה שלהם: פורטינט ו-IBM מספקות הזדמנויות למידה רבות יותר למועמדים אשר לרוב עלולים להתעלם מקורות החיים שלהם למשרות בתחום של אבטחת סייבר. מדובר באנשים אשר היו מובטלים במשך תקופה ארוכה, אנשים ללא תואר אקדמי, אנשים המחפשים לעשות שינוי בקריירה, יוצאי צבא ואנשים המחפשים קידום מקצועי.

Advertisement

לחבר בין מועמדים למעסיקים: פורטינט מחברת בין יוצאי צבא ובני/בנות זוגם לאקו-סיסטם שלם של שותפים ולקוחות החברה באמצעות תוכנית ה-Security Academy ותוכנית ה-Veterans. כתוצאה מכך, רבים ממשתתפי התוכניות הבטיחו לעצמם תעסוקה בתחום אבטחת הסייבר. כעת, פורטינט עובדת כדי להרחיב את האקו-סיסטם של שותפים ולקוחות המעסיקים עובדים, כך שיכלול גם את אלו אשר לומדים בפלטפורמת ה-SkillsBuild. 

להציע הכרה נוספת במיומנויות: באמצעות פלטפורמת ה-SkillsBuild של IBM, הלומדים יכולים להרוויח תגים אשר מספקים הוכחה מוחשית עבור מעסיקים בנוגע להתמחות שלהם, כולל תג של אבטחת סייבר עבור קורסים הכלולים בתוכנית הלימודים של פורטינט. תגים אלו מכינים את הלומדים 

Continue Reading