Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

פורסקאוט מציגה צוות ציד איומי סייבר

פורסם

ב-

Forescout Technologies, מובילה בתחום פתרונות אבטחת סייבר אוטומטיים, הכריזה היום על Forescout Frontline, צוות ציד איומי סייבר חדש הניתן על ידי צוות אנליסטים מנוסים בתחום אבטחת הסייבר שמטרתו לעזור לצוות הסייבר בארגון לאתר איומים באופן יזום, לספק תמונת מצב מלאה על סיכוני הסייבר שלהם חשוף הארגון, לקצר את זמן התגובה לאירועי סייבר ולחזק את חוסן הסייבר של הארגון כולו. זהו שירות משלים שאותו מציעה פורסקאוט לארגונים שחסרים את המשאבים הפנימיים להתגוננות יעילה בכוחות עצמם מפני מתקפות סייבר, בהן מתקפות כופרה, ומתקפות מתוחכמות, מאורגנות  ורחבות היקף (Advanced Persistent Threat).

"מספרן של מתקפות הסייבר נמצא בעלייה. בתוך כך, צוותי אבטחת סייבר בארגונים מתמודדים עם מצוקת כוח אדם ותקציבים. הנסיבות האלו יוצרות כר פורה לעברייני סייבר," מסביר שון טילור, סגן נשיא תחום ההגנה מפני איומים. "ריבוי המתקפות, מהירותן והנזק האפשרי יוצרים אתגר לא מבוטל עבור ארגונים, שחלקם חסרים את המשאבים כדי להתמודד ביעילות עם האיומים והסכנות. השירות החדש של פורסקאוט עוזר לארגונים להתגונן מפני מתקפות סייבר על ידי כך שהוא מספק להם תמונת מצב שלמה ומלאה של הסיכונים שלהם חשופה הרשת הארגונית.

בארגונים רבים, כל יחידה ומחלקה בארגון משתמשת בכלי אבטחת סייבר משלה. מידור זה לא מאפשר לארגון לבנות תמונת מצב מלאה של רכיבי הרשת ומאגרי המידע (IT), מכשירי IoT (Internet-of-Things), רכיבי מכשור רפואי (IoMT) ומערכות בקרה תעשייתיות (OT). הרכיבים האלה מפוזרים בין יחידות הארגון השונות, ובדרך כלל מחוברים זה לזה דרך הרשת הארגונית, כך שאיום סייבר נקודתי עלול במהרה להפוך לאיום על הרשת כולה. פירושו של דבר שנדרשת גישה הוליסטית יותר לאיתור איומי וסכנות הסייבר ברשת הארגונית.

צוות האנליסטים שמאחורי שירות ציד איומי הסייבר Forescout Frontline מגשר על המחסור בכוח האדם ובמשאבים ועוזר לארגונים בכל הגדלים לאתר באופן יזום את איומי וסכנות סייבר שלהם חשוף הארגון. שירות Forescout Frontline עוזר לארגונים:

  • לגלות, לאמת ולסווג את חולשות האבטחה ואיומי סייבר בכל רכיבי הרשת הארגונית, ובהם רכיבי רשת ומאגרי מידע, רכיבי IoT, רכיבי מכשור רפואי (IoMT) וטכנולוגיה תפעולית (OT).
  • לנתח את משמעות הממצאים ולהגדיר את רמת הסיכון (risk) של כל אחד מהם.
  • להשתמש בתובנות אסטרטגיות למזעור סיכוניי הסייבר הארגוניים.
Continue Reading