Connect with us

לימודי סייבר וידע

קול קורא: סדנת יובל נאמן

פורסם

ב-

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ואבטחה, פרסמה קול קורא להגשת ניירות עמדה לקראת כנס אבטחת המידע הבינלאומי השלישי, אשר יתקיים ב- 12 ביוני 2013.

ההגשות נועדות להצגה במסגרת זמן מיוחדת שתוקדש למחקרים שעדיין לא התפרסמו. בקול הקורא נכתב כי ההגשות חייבות להיות מקוריות ולא להיות תחת ביקורת לפרסום במסגרות אחרות.

המגישים יקבלו זמן של 15 דקות להרצאה, שאמורה להיות טכנית, מעניינת ורלוונטית לנושא.

ההגשות ייבחנו על ידי וועדה על פי הפרמטרים שצוינו עליל. חברי הוועדה הם יפתח עמית, גיא מזרחי, איציק קוטלר.

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן:

Advertisement

http://sectech.tau.ac.il/en/node/189