Connect with us

רגולציה והומלנד סקיוריטי

רואים עצמכם כמומחי סייבר? עכשיו קבלו רישיון מהמדינה

פורסם

ב-

מטה הסייבר הלאומיאחרי שנים שבהן כל מי שרצה יכול היה להציג את עצמו כמומחה סייבר (גם ההאקרים) החליטה מדינת ישראל לעשות סדר בבלגן: המדינה תסדיר את מקצועות הסייבר ואף תקבע מבחני הסמכה, שיהיו מחייבים במגזר הממשלתי. בנוסף, היא תפרסם רשימה של בעלי מקצוע מוסמכים לתחום, רשימה אשר תהיה שקופה ופתוחה לציבור. גורמים שאינם רשומים במרשם יהיו רשאים לעסוק בתחום, ובלבד שלא ישתמשו בשמות המקצועות המופיעים במרשם.

מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פרסם מדיניות חדשה ל"אסדרה של מקצועות הגנת הסייבר במדינת ישראל". המדיניות מגדירה את ההסמכות השונות בעולם הסייבר. ההגדרות לא יהיו מחייבות עבור חברות בשוק הפרטי, אך יחייבו גופים ממשלתיים, וחלק מהגופים המונחים על ידי הממשלה, כמו למשל גופי התשתיות הקריטיות.

הבשורה הממשלתית מתקבלת באהדה בשוק אבטחת המידע. אבי וייסמן, מנכ"ל SeeSecurity, אומר: "זהותם של אנשים מצוינים רבים שעסקו בסייבר עד היום הסתכמה ב"איש סייבר", ואצל כמה מהם אפילו נפגע שכרם. מצד שני, ישנו מיעוט הלא מצוינים שלא למדו וכעת יהיו חייבים ללמוד, לבד או באופן מוסדר, או שימשיכו להישאר ללא זהות". וייסמן מוסיף: "מדובר בעבודה קשה הנעשית מאז 2007 של אנשים יקרים בפורום הישראלי לאבטחת מידע, IFIS, שעברה לאנשים יקרים במטה הסייבר הלאומי, שמצדם שינו את פני ענף הגנת הסייבר בישראל לטובה, כפי שאיש לא הצליח לעשות לפניהם. אני חושב שבזכות המצוינים של מטה הסייבר, לא יהיו יותר מודעות בסגנון "אלברט לוי – גניקולוג", ולא יהיו אותיות קטנות כמו: "לא מוסמך, אבל לא אכפת לי להעיף מבט".

במסמך של מטה הסייבר הלאומי נכתב: "כיום מועסקים בארגונים שונים במשק אנשי מקצוע במגוון דיסציפלינות של תחום הגנת הסייבר, עם שונות גבוהה ברמתם המקצועית וללא ודאות באשר לעמידתם בסטנדרטים מקצועיים, שיאפשרו לארגונים להתמודד כנדרש עם איומים ואירועי סייבר. על רקע זה, עלה הצורך להסדיר את מקצועות הגנת הסייבר במטרה להבטיח את הרמה המקצועית, המהימנות והאתיקה של העוסקים בתחום".

בנוסף נכתב כי: "אסדרת מקצועות נועדה להבטיח את האינטרס הציבורי במצב עניינים שבו קיים כשל, דוגמת הצורך להגן על הציבור מפני בעלי מקצוע לא מיומנים שעלולים להסב נזק, ולוודא רמת בסיס מקצועית מספקת".

בראש הוועדה של מטה הסייבר עמד אלוף (מיל') עמי שפרן, שאר חבריה היו עו"ד אייל ברנע, אילן כרמית, אמיל מלול, עו"ד דבורה האוסן־כוריאל, דניאל רוזן, זיו סלומון, עו"ד מיכאל אטלן, עו"ד צביה גרוס, תא"ל (מיל') שלמה וקס.

Advertisement

תמונה: אתר מטה הסייבר הלאומי