Connect with us

מתקפות סייבר

רק 36% מהמשתמשים מכניסים הגדרות פרטיות חזקות למידע האישי המאוחסן במכשירים הדיגיטליים שלהם

פורסם

ב-

Samsung_Galaxy_S6צרכנים רבים מודעים לאיומים, אך אינם מאבטחים כראוי את המכשירים הדיגיטליים שלהם מפני הסיכונים ברשת. כך עולה מסקר חדש של מעבדת קספרסקי – סקר סיכוני אבטחה לשנת 2015 אשר חקר את התנהגות ודעות הצרכנים בקשר לשימוש שלהם במכשירים מחוברים לרשת והמודעות לאיומי אבטחה.

במחקר השתתפו מעל ל-12,000 משתמשים מגיל 16 ומעלה מ-26 מדינות ברחבי העולם. המחקר מצא כי מרבית המשתמשים אחסנו מידע אישי חשוב על המכשירים שלהם, אך לעיתים קרובות נכשלו בהגנה יעילה של המידע הרגיש הזה. למעשה, תוצאות המחקר הראו כי 88% מהמשתמשים מאחסנים מידע אישי על המכשירים הדיגיטליים שלהם, לרבות סיסמאות ופרטי התחברות (48%) ומידע פיננסי (28%). בזמן שחלק מהצרכנים מודאגים כי מידע זה עלול להגיע לידיהם של פושעים וירטואליים, רק 36% מהם השתמשו בהגדרות פרטיות חזקות במכשיריהם.

יתרה מכך, כמעט כמחצית (46%) מהנשאלים מאמינים כי הם כלל אינם משמשים כמטרה להתקפות סייבר. זאת למרות העובדה כי 45% הודו כי הם נתקלו באירועי אבטחה, חשבונותיהם של 25% מהנשאלים נפרצו ו-48% חוו איום כלכלי.

עוד מצא המחקר כי קיימת תחושת דאגה מתגברת מאיומי רשת הניצבים בפני אנשים מבוגרים וילדים, אך שוב, הצרכנים המודאגים כלל לא נקטו בפעולות הגנתיות כלשהן. נשאלים בוגרים הודו כי הם מודאגים כי קרוביהם המבוגרים עלולים שלא לדעת כיצד להגן על עצמם מהתקפות וירטואליות (52%), מזימות ברשת (50%) או גניבה (45%). באשר לילדים מתחת לגיל 18, 61% מההורים חוששים כי לילדיהם יש גישה אינה מבוקרת לתכנים לא הולמים ברשת. למרות הנתונים הללו, 76% מההורים הנשאלים לא התקינו תוכנת בקרת הורים אשר תוכל לעזור למזער את הסיכונים הקיימים.

"שימוש במכשירים עם גישה לרשת האינטרנט ללא התקנת אמצעי אבטחה שווה ערך לנהיגה ללא חגורת בטיחות, אתה יכול לעשות זאת, אבל זה מסוכן וחושף אותך לסיכון מיותר", אמר נעם פרומוביץ', מנכ"ל קספרסקי ישראל. "הסקר השנתי של חברת קספרסקי מאשר כי צרכנים  מודאגים מאיומים ברשת, אך הוא גם מראה נתק בכל הנוגע לטיפול באיומים אלו. אנו מעודדים את הצרכנים לבצע פעולות מנע עבור עצמם ומשפחותיהם, ולשפר את פתרונות האבטחה הזמינים כדי להגן על המכשירים שלהם".

למחקר כולו – http://press.kaspersky.com/files/2015/07/Kaspersky_Lab_Consumer_Security_Risks_Survey_2015_ENG.pdf

Advertisement