Connect with us

Cyber Israel

רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשייה ומערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ משיקים תכנית ייעודית לחיזוק תעשיית הסייבר בהיקף של 90 מיליון ₪ ב-3 השנים הקרובות

פורסם

ב-

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "התכנית המשותפת ברשות החדשנות ומערך הסייבר נועדה להמשיך לשמור על מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בתחום זה, תוך מענה לאתגרי תעשיית הסייבר הישראלית ולבסס את מעמדה בחזית החדשנות העולמית".

ראש מערך הסייבר הלאומי יגאל אונא: "תכנית זו מבטאת את מחויבותה המתמשכת של ממשלת ישראל לשימור ולחיזוק ההובלה הישראלית העולמית בסייבר, המהווה אחד מקטרי הצמיחה המשמעותיים של תעשיית ההיי טק. בתכנית אנו משקיעים באתגרים הייחודים של תעשיית הסייבר, תוך מבט צופה פני עתיד. אני מאמין כי חלק ניכר מההשקעה יופנה לחיזוק קרית הסייבר הלאומית בבאר שבע על מנת להמשיך לחזקה כמוקד עולמי לעלייה לרגל בתחום. אני סמוך ובטוח שיחד עם שותפינו ברשות לחדשנות נסייע לתעשייה הישראלית להמשיך לעמוד בחזית החדשנות הטכנולוגית העולמית בסייבר".

התכנית מורכבת משלושה חלקים: השקעה בטכנולוגיות בעלות פוטנציאל "משנה משחק" ברמה העולמית, תמיכה מימונית בחברות העוברות משלב הפיתוח לשלב הניסוי וההדגמה והפניית משאבים לחיזוק קרית הסייבר הלאומית בבאר שבע.

במסגרת התוכנית יתאפשר לחברות מתחומי הגנת הסייבר לקבל תמיכה כספית בשני מסלולים מרכזיים:

  1. תמיכה במו"פ פורץ דרך וארוך טווח – מסלול שמטרתו לתמוך בהיווצרות טכנולוגיות בעלות פוטנציאל השפעה מהותי על השוק העולמי מתוך כוונה לייצר עוגנים טכנולוגיים עליהם תישען התעשייה הישראלית בעתיד.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר העוסקות במו"פ בסיכון גבוה.

במסגרת המסלול ניתן לקבל תמיכה של עד 66% מהוצאות המחקר והפיתוח בפרויקט נתון ועד 5 מיליון ₪ לשנה לפרויקט.

Advertisement
  1. תמיכה ב"פיילוטים" – מסלול שמטרתו לאפשר הרצת טכנולוגיות חדשניות בתחומי הסייבר ובחינת היתכנותן בקנה מידה מהותי ובקרב לקוחות משמעותיים. כך החברה תוכל להתקדם באופן ניכר במוכנות המוצר למסחור ולקדם את חדירתו לשוק באמצעות יישומו באתר הניסוי. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל:
  • עד 30% ועד 1 מיליון ש"ח לפיילוט בודד בארץ.
  • עד 50% ועד 1.5 מיליון ש"ח לפיילוט בודד בחו"ל
  • עד 50% ועד 2.5 מיליון ש"ח ל-2 פיילוטים בחו"ל.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר שפיתחו מוצר/שירות שטרם הושק ואשר עדין נמצא בשלבי פיתוח. במונחי "מוכנות טכנולוגית" (TRL-TECHNOLOGY READYNESS LEVEL) מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמה של ווידוא במעבדה TRL 4/5 validation in laboratory)) להגעה להוכחה ממשית של המוצר לאחר בחינה והדגמה (TLV 7//8 Actual system qualified through test & demonstration).

בנוסף, מערך הסייבר הלאומי והרשות לחדשנות יקדמו במשותף יצירה של זירות חדשנות נושאיות בתחומים העוברים טרנספורמציה דיגיטלית משמעותית החושפת אותם לאיומי סייבר (לדוג' בריאות, תחבורה, פיננסים וכיו"ב). הזירות הללו ישלבו שחקנים תעשייתיים בינלאומיים, רגולטורים, אקדמיה וכמובן את תעשיית הסייבר הישראלית, על מנת לייצר ביחד פתרונות לאתגרי הסייבר של המחר בתחומים אלו ולמצב את ישראל בחזית העשייה.

מטרת המסלולים החדשים, לעודד את צמיחתן והיווצרותן של חברות שלמות ובנות קיימא בתחום הסייבר בישראל, באמצעות קידום פיתוח ומסחור פתרונות טכנולוגיים חדשניים. תכנית זו הינה נדבך נוסף למסלולי התמיכה החדשים של רשות החדשנות בשיתוף עם משרדי ממשלה וגופי ממשל נוספים לתמיכה בתוכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה, בריאות ותחבורה.

מנכל רשות החדשנות אהרון אהרון ושר הכלכלה והתעשייה אלי כהן

אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות: "האקו-סיסטם המקומי בתחומי הסייבר מפותח וזוכה להערכה רבה בעולם. למרות השקעות רבות שזרמו ממשקיעים שהביעו אמונם בשוק הסייבר המקומי, אנו רואים שחברות רבות מתקשות למצוא אתרים ראויים לניסוי והרצת מוצריהם. אנו מאמינים כי התוכנית החדשה תיתן פתרון טוב לנושא, תאיץ בצורה משמעותית את חדירתן לשוק ועל צמיחתן כחברות שלמות בישראל".

Continue Reading