Connect with us

מובייל

שירות חדש מזהה אפליקציות מדליפות

פורסם

ב-

הסמארטפונים מציבים את הנתונים שלנו בסיכון. עסקים במיוחד מתחילים להיות ערים לסיכונים מצד אפליקציות שונות המשדרות מידע מתוך הנייד והגישה שיש להן לנתונים הנמצאים בו. שירות חדש בשם Mobilescope מאפשר למשתמשים לבחון את הנתונים המועברים על ידי אפליקציות, כשהוא מתריע כאשר מידע רגיש, כגון שם משתמש או דואר אלקטרוני יוצא מהמכשיר.

הגישה לשירות נעשית על ידי כניסה לאתר אינטרנט ולא על ידי אפליקציה. האתר מציג לוגים של הנתונים המועברים על ידי אפליקציות במכשיר, אלא על ידי קובץ קונפיגורציה הנשלח למכשיר. השירות מאפשר גם לבחון נתונים הנשלחים על גבי חיבורים מאובטחים, כגון אתרי בנקים, זאת על ידי יירוט האישורים הקשורים בפעילות. הנתונים הנאספים על ידי Mobilescope נמחקים לאחר כל שימוש, ומאוחסנים רק במכשיר המשתמש.

"זהו כלי יירוט בו ניתן להשתמש באנדרואיר, אייפון, בלאקברי ומכשירים מבוססי חלונות", אמר לאתר Mashable אשקן סולטני, חוקר אבטחת מידע שיצר את השירות יחד עם דיוויד קמבל ואלדו קורטסי.

לפי סולטני, עד עתה נרשמו לשירות כאלפיים אנשים.

השירות מהווה מענה ליישומים כגון Path, שנמצאו בתחילת השנה מעבירים נתונים רגישים.

Advertisement