Connect with us

מתקפות סייבר

תוסף כרום מאפשר לחסום שיתוף פרטים ברשת

פורסם

ב-

קיים חשש גובר מאיסוף נתוני הגלישה מצד מפרסמים שונים. בעוד המפרסמים מבטיחים כי איסוף הנתונים ישפר את ההצעות הפרסומיות שיקבל הגולש רבים מעדיפים לא להסתכן בניצול לרעה של פרטים אלה ומרגישים כי מדובר בחדירה לפרטיות.
תוסף חדש של כרום הנקרא PrivacyFix מוביל את המשתמשים דרך הגדרות הפרטיות על מנת למנוע ממפרסמים את איסוף הנתונים. התוסף גם מבטיח כי חברים שאתה מחובר אליהם ברשתות חברתיות לא יעבירו מידע אודותיך לחברות.


ה- PrivacyFix חוסם ניטור מצד למעלה מ- 1,000 אתרים, עם דגש על פייסבוק וגוגל. התוסף יציג לך את הגדות הפרטיות של הגולש על גבי לוח בקרה, ויאפשר להחליט האם הוא רוצה לשתף את המידע או לשמור אותו בצורה פרטית. התוסף חוסם עוגיות באתרים חדשים אליהם גולשים, מתריע מפני אתרים שלא ניתן לחסום ממעקב, מאפשר לבטל כפתורי לייק בדפים שונים ולהגן מפני איסוף הנתונים הלא מקוון של פייסבוק.

Continue Reading