Connect with us

מתקפות סייבר

66% מהארגונים בישראל נפלו קורבן למתקפת כופר ב-2021

פורסם

ב-

סופוס  פרסמה את דוח State of Ransomware 2022 (דוח מתקפות כופרה ונזקיהן לשנת 2022) המציג תמונת מצב עדכנית של מתקפות הכופרה ונזקיהן ברחבי העולם. מהדוח עולה כי שיעור של 66% מהארגונים בישראל שהשתתפו בסקר נפגעו ממתקפת כופרה בשנת 2021. מתוכם, שיעור של 57% שילמו את דמי הכופר כדי להסיר את ההצפנה ולשחרר את המידע שלהם, גם אם היו להם אמצעים אחרים לשחזור המידע, ובהם גיבוי עדכני.

הדוח מסכם את ההשפעות וההשלכות הכלכליות של מתקפות כופרה על 5,600 עסקים בינוניים ב־31 ארצות באירופה, צפון ודרום אמריקה, אסיה הפסיפית, מרכז אסיה, המזרח התיכון ואפריקה, לרבות ישראל.

"הדוח מצביע על מגמת עלייה עולמית בשיעור הקורבנות שמשלמים את דמי הכופר אפילו כשייתכן שיש לארגונים האלה אפשרות לשחזר את המידע בדרכים אחרות," אומר צ'סטר וויסנייבסקי, מדען וחוקר ראשי בסופוס. "יש כמה סיבות אפשריות לכך, ובהן גיבויים חסרים או הרצון למנוע דליפה של מידע שנגנב. מיד כשמתברר כי הארגון נפגע ממתקפת כופרה, קיימת בדרך כלל בהילות גדולה להחזיר את המערכות והעסק לפעילות בהקדם האפשרי. שחזור המידע שהוצפן מגיבויים עלול להיות תהליך מורכב וארוך ולכן מפתה לחשוב שתשלום דמי הכופר וקבלת מפתח ההצפנה יהיה פתרון מהיר יותר. אבל פתרון זה טומן בחובו סיכון לא מבוטל. ארגונים לא יודעים מה עשו התוקפים, האם השתילו דלתות אחוריות (פרצת אבטחה שתאפשר לתוקפים לגשת בעתיד למידע חסוי), גנבו סיסמאות או נקטו בפעולות זדוניות אחרות. ארגונים שלא מנקים מהיסוד את מערכות המידע עלולים למצוא עצמם בסיכון מוגבר למתקפות חוזרות ונשנות."

מניתוח נתוני סקר State of Ransomware 2022 העוסקים בארגונים מישראל שנפלו קורבן למתקפת סייבר בשנת 2021, עולים הממצאים העיקריים הבאים:

  • שיעור משמעותי מהארגונים שנפגעו ממתקפת כופרה משלמים את דמי הכופר – בשנת 2021, שיעור של 57% מהארגונים בישראל שנפלו קורבן למתקפת כופר שילמו את דמי הכופר.

·       למתקפות כופרה יש השלכות כלכליות משמעותיות – עלות ההתאוששות הממוצעת ממתקפת כופר עמדה בשנת 2021 על 1.41 מיליון דולר.  בממוצע, לקח לארגונים חודש להתאושש מהנזק ומשיבוש הפעילות. שיעור של 89% מהארגונים דיווחו כי המתקפה שיבשה את פעילותם, ושיעור של 86% מהארגונים שנפלו קורבן למתקפת כופרה דיווחי כי איבדו מכירות ו/או הכנסות כתוצאה מהמתקפה.

  • ארגונים רבים מחזיקים ביטוח סייבר המעניק לארגון כיסוי ביטוחי במקרה של מתקפת כופרה – שיעור של 66% מהעסקים הבינוניים מחזיקים בביטוח סייבר המכסה מתקפות סייבר, וב־88% מהמקרים שילם הביטוח את הוצאות ההתאוששות מהמתקפה בחלקן או במלואן.
  • מתוך הארגונים המחזיקים בביטוח סייבר, 93% דיווחו כי חברות הביטוח הקשיחו את תנאי הביטוח במהלך 12 החודשים האחרונים, הוסיפו דרישות מחמירות יותר עבור אמצעי אבטחת סייבר בארגון, הביטוח התייקר או נעשה מורכב יותר ופחות חברות ביטוח שמציעות ביטוח סייבר.
Continue Reading