Connect with us

גיבוי והתאוששות מאסון

Arcserve מגבירה את רמת ההגנה וגיבוי הנתונים של "אחוזות רובינשטיין"

פורסם

ב-

פתרון Arcserve UDP שהוטמע באחוזות רובינשטיין, הביא לצימצום חלון הגיבוי ולשיפור משמעותי בפעילות השוטפת של הארגון.

"אחוזות רובינשטיין", מהמובילות בדיור מוגן בישראל, בחרה בפתרון Arcserve UDP של חברת פתרונות ההגנה וגיבוי הנתונים, Arcserve. הטמעת הפתרון בוצעה על ידי חברת ההפצה Trust-IT, וחברת Overline המשווקת פתרונות אבטחה ושרידות מידע.
הפרויקט כלל איחוד של כל צרכי הגיבוי וההמשכיות העסקית של אחוזות רובינשטיין לפתרון אחד שכלל שרתים פיזיים, וירוטאליים ותחנות עבודה.

הבחירה בפתרון Arcserve UDP נבעה מהרצון של אחוזות רובינשטיין להגיע ליכולת גיבוי חדשה, המעודכנת לצרכי המחשוב העכשוויים, ושאינה מתבססת על הגיבוי הקלאסי שנמשך זמן רב. הפתרון של Arcserve מאפשר גיבוי התחלתי כללי אחד, שלאחריו מתבצעים גיבויים קצרים שאינם תלויים באלו שקדמו להם, ועל ידי כך מתקצר זמן הגיבוי בצורה משמעותית.

מכיוון שזמני הגיבוי התקצרו, הפתרון מאפשר לאחוזות רובינשטיין לכלול גם את המחשוב ההיקפי בתהליך הגיבוי, דבר שלא התאפשר קודם לכן כאשר התבצע גיבוי של מידע בלבד. כך, במקרה של אסון, מסוגלת חברת הדיור המוגן לחזור לפעילות מלאה תוך זמן קצר.

פאול באייה, מנהל מערכות מידע באחוזות רובינשטיין, ציין: "כיוון שהנתונים אודות הדיירים, השירותים הרפואיים והעסקיים ונתוני הבקרה על מערכות החברה נמצאים במערך המחשוב, חשוב מאוד שמערכות הגיבוי יספקו זמינות מקסימאלית שאינה מפריעה לעבודה השוטפת. בעבר פעילות הגיבוי החלה בשעות אחר הצהרים וגלשה עד לשעות הבוקר המאוחרות של יום המחרת, תוך האטת ביצועי המערכות של הארגון. כעת, משך זמן הגיבוי צומצם בכ-80% והגיבוי מתבצע מחוץ לשעות הפעילות. באמצעות הפתרון שלArcserve מזערנו את הפגיעה ההיקפית בפעילות שלנו, שכללה בין היתר איטיות במערכות ניהול הארגון (ERP), בהתנהלות הנהלת החשבונות ובמערכות ניהול רפואי שמנווטות את מתן התרופות ואת פעילות הצוות הרפואי. נוסף על כל אלו, הפתרון של Arcserve מאפשר שמירת גיבויים נוספים באתרים מרוחקים".

אייל ברש, מנהל פעילות Arcserve בישראל, הוסיף כי: "לאחוזות רובינשטיין פריסה גיאוגרפית של מערכות ושרתים, ולכן לא מדובר בגיבוי שצריך להתבצע ממקום אחד אלא מממספר אתרים גיאוגרפיים שונים. יחד עם צוות המחשוב של אחוזות רובינשטיין ביצענו תהליך מקצועי של תכנון פרויקט, ומהרגע בו יצא הפרויקט לדרך, יחד עם חברת Trust-IT מפיצת Arcserve בישראל, ובעזרתם של אנשי חברת Overline, הצלחנו להביא להשלמתו של הפרויקט בתוך שבועות בודדים".

Advertisement

עמית לוי, שותף מנהל ב-Overline ציין כי "ל-Overline ניסיון רב בתחום הגיבוי ואנו מכירים היטב את הפתרונות של Arcserve ומברכים על כך שהפרויקט הסתיים בהצלחה לשביעות רצונה של אחוזות רובינשטיין, לאחר שראתה הלכה למעשה את היתרונות והתועלות שהמוצר מספק".