Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

DSIT קיבלה תקן אבטחת מידע בינלאומי מ-2Bsecure

פורסם

ב-

dsitחברת אבטחת המידע והסייבר של מטריקס, 2Bsecure, השלימה פרוייקט הסמכה של חברת DSIT לתקן אבטחת מידע בינלאומי 27001 ISO. הפרויקט ארך כשנה והיקפו נאמד במאות אלפי שקלים.

DSIT הינה חברת פיתוח וייצור בין לאומית, המתמחה בייצור מערכות סונאר ואקוסטיקה לגורמי ממשל וללקוחות בתחום האנרגיה. כמו כן, החברה מבצעת פרויקטים ומספקת פתרונות למערכות Real Time & embedded, עבור המגזר הביטחוני, מגזר ההייטק ומגזר הבריאות. לאור כך, עלה הצורך במיסוד נושא אבטחת המידע בחברה וההנהלה החליטה ליישם את תקן ISO 27001.

הוביל את הפרויקט מנהל אבטחת המידע של DSIT, בגיבוי צמוד של הנהלת החברה. 2Bsecure ליוותה את התהליך לכל אורכו, לרבות, גיבוש אסטרטגיית אבטחת מידע, ביצוע סקרי סיכונים ומבדקי חדירה, הגדרת נהלים ומדיניות ארגונית בתחום ומתן מענה לאיומי אבטחת מידע וסייבר.