Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

F5 Networks ברבעון השלישי של :2015 עלייה של 10% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת

פורסם

ב-

 

F5 Networks (נסדא"ק: FFIV), העוסקת בין השאר בהגנה על יישומים, מכריזה על הכנסות בסך 483.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2015. מדובר בעלייה של 2% ביחס ל- 472.1 מיליון דולר ברבעון הקודם, ועלייה של 10% לעומת 440.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2014.

הרווח הנקי (‏GAAP‏) הסתכם ב-‏93.2 מיליון דולר (‏1.29 דולר‏ למנייה מדוללת) בהשוואה ל-‏85.7‏ מיליון דולר (‏1.18 דולר למניה מדוללת) ברבעון הקודם ו-‏79.5 מיליון דולר (‏1.05 דולר למניה מדוללת) ברבעון השלישי אשתקד.

להוציא השפעתם של תגמולים מבוססי מניות ופחת של נכסים בלתי מוחשיים, ברבעון השלישי של שנת הכספים 2015 הסתכם הרווח הנקי במונחי Non-GAAP ב-‏120.2‏ מיליון דולר (‏1.67 דולר למנייה מדוללת), בהשוואה ל-115.3 מיליון דולר (‏1.59‏ דולר למניה מדוללת) ברבעון הקודם ו-‏104.6‏ מיליון דולר (‏1.39 דולר למניה מדוללת) ברבעון השלישי אשתקד.

התאמת ההכנסה הנקייה לפי GAAP להכנסה הנקייה שלא על פי GAAP כלולה בהצהרות המאוחדות על פעילות החברה.

Advertisement

"הגידול הרציף בהכנסות ברבעון זה, שנה אחר שנה, הינו תוצאה של גידול מתמיד במכירות התוכנה" אומר מני ריבלו, נשיא ומנכ"ל F5. "בשלוש השנים האחרונות הוכפלו ההכנסות הרבעוניות שנובעות ממכירת מודולים וגרסאות וירטואליות, המהוות יותר משליש מההכנסות ממוצרים ברבעון השלישי. אנו מאמינים כי מגמה זאת תימשך ככל שלקוחותינו מטמיעים יותר פתרונות היברידיים, וככל שגדל אימוץ המודולים שלנו. מגמה זאת אף תוגבר על ידי עליה איתנה במכירת פתרונות Silverline מבוססי הענן".

"מבחינה ענפית, למוסדות הפדרליים ולארגונים הגדולים בארה"ב הייתה תרומה גדולה לרווחים ברבעון זה. באזורים הגיאוגרפיים שלנו, ארה"ב, בריטניה וצפון אירופה הראו גידול סולידי שנה אחר שנה.

" F5 ממשיכה להתפתח ולהתאים את הטכנולוגיה שלה לעולם ה-IT המשתנה. אנו מאמינים כי האסטרטגיה, היעדים וההשקעה המתמדת שלנו באנשים יאפשרו לנו להניע לגידול. בטווח הקצר, אנו בטוחים כי החברה תמשיך להראות גידול סולידי שנה אחר שנה, ככל שאנו מתאימים את הארגון שלנו ואת המודל העסקי לניצול הזדמנויות בשוק הגדל, למטרת הרחבת פורטפוליו הפתרונות שלנו" אמר ריבלו.

עבור הרבעון השלישי של שנת הכספים 2015, המסתיים ב-30 לספטמבר, החברה הציבה יעד הכנסות של 500 עד 510 מיליון דולר עם יעדי רווח  של בין 1.26 דולר ל- 1.29 דולר למניה מדוללת לפי GAAP, ובין 1.72 דולר ל- 1.75  דולר למניה מדוללת שלא על פי GAAP.

 

Advertisement

אף 5 לוגו

Continue Reading