Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

Mac OS עוקפת את חלונות בתואר אלופת הפרצות לשנת 2016

פורסם

ב-

דוח חדש של מחלקת המחקר של חברת אבטחת המידע קומודו קונסולטינג, מראה כי בראש רשימת מערכות ההפעלה הפגיעות ביותר לשנת 2016 נמצאת מערכת ההפעלה הוותיקה של אפל, ה- Mac Os X (אשר שודרגה במהלך השנה למערכת הפעלה מתקדמת יותר) ואחריה מדורגות אנדרואיד, Windows 10 ו – Linux.

הדוח מסכם את מספר עדכוני הפגיעות ונקודות התורפה (CVE) שיצאו במהלך השנה על ידי הספקיות אשר מהווה מדד לנקודות התורפה שזוהו במוצרים שונים. בדיקה לגבי מי היו היצרניות הפגיעות ביותר לאיומי מתקפות סייבר מעלה כי מדובר במיקרוסופט, אדובי, אפל, אורקל וגוגל. זאת, בהשוואה לשנת 2015 חל שינוי כאשר החברה הפגיעה ביותר הייתה אדובי ואחריה אפל, מיקרוסופט ורד האט.

"מערכות הפעלה בהחלט מהוות יעד מרכזי בקרב האקרים המזהים אותם כנקודת תורפה להחדרת נוזקות למערכות מחשוב הן ברמת הארגון והן המשתמשים", אומר בועז שונמי, מנכ"ל קומודו קונסולטינג. "לאור מגמת העלייה במספר האיומים ורמת התחכום שלהם, אנו בהחלט מזהים שינוי חיובי בקרב ארגונים בכל הקשור להסתכלות פרו-אקטיבית על זירת הסייבר ולהתכוננות ככל שניתן לאירועי אמת, שימוש גובר במערכות מודיעין פנימי וחיצוני וביצוע מבדקי חדירה לזיהוי מוקדם של האיומים. כלים אלה יכולים לסייע לארגון להתמודד עם חשיפות בזמן אמת לא רק מול תכתיבי הרגולציה אלא אף ובעיקר מול איומי האמת והמצב בשטח".

עוד נתון מעניין העולה מהמחקר הוא כי בהשוואה לשנת 2015 הגידול המשמעותי ביותר בשנת 2016 היה בפגיעה במערכות חומרה (פיירוול, appliances, שרתים) עם קפיצה של 588%. בשיעור משמעותי אחריהם מדורגים האפליקציות עם גידול של 77% ועלייה של 70% במספר הפגיעות במערכות הפעלה. ממחלקת המחקר של קומודו קונסולטינג נמסר כי מהנתונים ניתן ללמוד ששכבת האפליקציה ממשיכה להיות השכבה הפגיעה ביותר בארגון ונקודות התורפה (CVE) שמקושרות אליה מהוות חצי מסך נקודות התורפה  שמפורסמות בכל שנה.

Advertisement