Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

Safe-T מעריכה כי הכנסותיה לרבעון הראשון יצמחו בכ-150%

פורסם

ב-

חברת אבטחת המידע Safe-T פרסמה היום הערכות לגבי הכנסותיה לרבעון הראשון של שנת 2020.

בהתאם להערכות החברה מצפה שהכנסותיה יעמדו בטווח שבין 1.05 מיליון דולר ו-1.15 מיליון דולר ברבעון הראשון, המשמעות היא עלייה בטווח שבין 146% ו-169%, בהתאמה, לעומת הכנסות בסך 427,000 דולר ברבעון הראשון של שנת 2019.

שחר דניאל, מנכ"ל Safe-T, אמר: "אנחנו גאים להציג רבעון חיובי נוסף של ביצועים והמשך צמיחה של ההכנסות. אנחנו מאמינים שהירידה המשמעותית בהתחייבויות החברה בגין הלוואות בתוך שנה בלבד מצביעה על אמון המשקיעים בעתידה העסקי והפיננסי של Safe-T. בעוד התנאים בשוק ממשיכים להיות מאתגרים ובלתי צפויים, אנחנו בטוחים בהצעת הערך שלנו, במיצוב האטרקטיבי שלנו בשוק וביכולת שלנו לנצל הזדמנויות כדי להשיג תוצאות. במאבק מול נגיף הקורונה, ארגונים הגיעו לתובנות חשובות, וכעת ניכרת בקרבם מודעות גבוהה לצורך במוכנות ובפתרון בטוח וניתן להתאמה לגישה מרחוק למשאבים, במטרה לצמצם את השבתת הפעילות העסקית למינימום. המצב הנוכחי מחזק ומבסס את הצורך בפתרונות שלנו, ואנחנו מאמינים כי הוא ישרת את השגת המטרות העסקיות שלנו בטווח הארוך."