Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

Symantc מציגה תוצאות טובות והמניה מזנקת ב- 9 אחוזים

פורסם

ב-

 חברת סימנטק (Symantec) הציגה אמש את תוצאות הרבעון הראשון לשנת  2014, הציגה תחזית חיוביות להמשך השנה, ומתכוננת לבצע  פיטורי 75 עובדים במטה החברה בארה"ב. בתגובה מנית החברה הציגה צמיחה של 9 אחוזים.

"אני גאה מביצועי הצוות למרות העבודה המתמשכת לביצוע התאמת גודל וארגון מחדש בחברה. אני גם שמח שסיפקנו תוצאות טובות יותר מהתחזיות", אמר סטיב בנט, נשיא ומנכ"ל סימנטק"בעוד העבודה הקשה רק מתחילה, אני משוכנע שיש לנו הצוות המתאים לביצוע מפות הדרכים הרב-שנתיות שלנו, להטמעת שינוי אופן הפנייה לשוק הקריטיים שלנו, והמשך התקדמות בטרנספורמציה המוצלחת שלנו".

 ההכנסות GAAP ברבעון היו 1.71 מיליארד דולר, גידול של 2% בהשוואה שנתית ו- 3% אחרי התאמת מטבעות. רווח הנקי היה 157 מיליון דולר לעומת 160 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 "השגנו תוצאות טובות מהתחזית שקודמו על ידי עוצמה בעסקי הגיבוי, אבטחת מידע ואבטחת נקודות קצה שלנו", אמר ג'יימס ביר, סגן נשיא בכיר וה- CFO של סימנטק. "במהלך תקופה של תכנון ושינוי משמעותי בהקצאת משאבים, פעלנו היטב והכנסותינו גדלו אורגנית ב- 3%. עוצמת השינוי שאנו מבצעים הנה משמעותית, ולכן כשאנו מתקדמים יותר ויותר לתוך שלב ההטמעה של הטרנספורמציה שלנו, אנו נשארים זהירים ביחס לתחזית שלנו לרבעון הבא".

 תחזית לשנת הכספים 2014

סימנטק מאשרת את תחזית גידול הכנסות בשיעור של 0-2% בשנת הכספים 2014 לעומת השנה הקודמת, וגידול של 5-7% ברווח למניה non-GAAP. התחזית לרבעון השני של שנת הכספים לוקחת בחשבון את השינויים המשמעותיים אותם יעבור ארגון המכירות של סימנטק, כמו גם הסיכון הכרוך בכך. החברה בטוחה כי שינויים אלה ישפרו ביצועים בטווח הארוך, אך עלולים להשפיע על התוצאות בטווח הקצר. לרבעון השני של שנת הכספים 2014 צופה סימנטק הכנסות GAAP  של  1.65 עד 1.69  מיליארד דולר, לעומת 1.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל פני שנה. הרווח התפעולי GAAP  צפוי להיות 13.6% עד 14.2% – בהשוואה ל- 17.5% באותה תקופה בשנת הכספים הקודמת.

Advertisement

 רווח למניה מדוללת בין 0.42$ ל- 0.44$ לעומת 0.45$ ברבעון השני של שנת הכספים 2013. 

Continue Reading