Connect with us

מתקפות סייבר

אבי ויסמן: "מתקפת הסייבר על ישראל דומה לתקרית מקומית של זריקת אבנים ברמאללה"

פורסם

ב-


"מתקפת הסייבר על אתרי האינטרנט הישראלים דומה יותר לתקרית מקומית של זריקת אבנים ברמאללה על כוח צה"ל, מאשר לפעולת סייבר מאורגנת, וכל הפעולה היא בעצם סוג של "התקוממות עממית" נוספת, שבאה לידי ביטוי במדיה חדשה וקורצת שנקראת אינטרנט", כך אמר היום אבי ויסמן, מנכ"ל מכללת See-Security לאבטחת מידע וללוחמת מידע ויו"ר הפורום הישראלי לאבטחת מידע, שהופיע בפני סטודנטים מהנדסת מערכות מידע בבית הספר להנדסה במכללה האקדמית כנרת.

ויסמן: "לאחר כיומיים וחצי של התקפות, ובניגוד למובטח, התברר שבהתקפה השתתפו בין 5 ל – 10 האקרים מקצועיים בלבד ועוד כמה מאות ואולי מעט יותר מצטרפים מתלהמים ולא מקצועיים. כפועל יוצא ניתן לומר שהאינטרנט הישראלי לא רק שלא הושבת כהבטחתם, אלא אפילו "לא קיבל מכה קלה בכנף". הסיוע היחיד שקיבלו מתנגדי ישראל, היה מהתקשורת שזקוקה לדרמות, ובעצם הפרסומים, היא הצליחה ללבות אותה בפעם זו. "השיירה" שנקראת האינטרנט הישראלי, צעדה בבטחה במין מסע אלונקות רגיל – אבנים לא נזרקו, יריות לא נורו ולכל היותר כמה כלבים שוטים נשכו את הרגליים של האיטיים יותר. בסוף השיירה (משרד החינוך והלמ"ס ודוגמאות בודדות נוספות), בעת שהכוח העיקרי של השיירה (אתר משרד הביטחון לדוגמא) גמגם לשניות אחדות אך המשיך במסע כמעט ללא הפרעה".

ויסמן סיפר על ההיערכות לקראת המתקפה שהפכה לאימון בזמן אמת: "הפורום הישראלי הקים לקראת ההתקפה חמ"ל לטיפול בארגונים עסקיים וממלכתיים. לצידו פעל איגוד האינטרנט לטיפול באזרחים בודדים מודאגים. החמ"ל שהוקם ע"י הפורום הישראלי לאבטחת מידע בכיתת לימוד של מכללת See-Security, מנה בממוצע 10 מתנדבים בכל משמרת, דיווח בקו מיוחד על אירועים לחדר המצב של המטה הקיברנטי ומשם הועברו דיווחים לגופים הרלוונטיים לטיפול מיידי. מתקפת OPISRAEL הפכה לפיכך לתרגיל אימון מוצלח של המטה הקיברנטי במשרד ראש הממשלה מול הסקטור העסקי והציבורי, מאז הוקם המטה הקיברנטי בשנה שעברה. לאימון טוב יותר, לא יכול המטה הקיברנטי לצפות".