Connect with us

רגולציה והומלנד סקיוריטי

האקרים היזהרו: הממשלה אישרה את הקמת רשות הסייבר הלאומית

פורסם

ב-

ממשלת ישראל אישרה אתמול את ההצעה להקמת רשות סייבר לאומית. הרשות תנהל את פעולות ההגנה כדי לתת מענה מקיף נגד תקיפות סייבר, לרבות טיפול באיומים ובאירועים בזמן אמת. הרשות גם תפעיל מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר, ה-CERT  הלאומי, במטרה לחזק את חוסנם של כלל הארגונים והמגזרים במשק.

מדובר בתוכנית מקיפה שהממשלה אישרה לצורך היערכות לאומית במרחב הסייבר, זאת בנוסף למכלול התהליכים והמאמצים שקידם מטה הסייבר הלאומי מאז הקמתו לפני שלוש שנים לביצור עוצמתה של מדינת ישראל במרחב הסייבר.

הרשות תישא באחריות הלאומית הכוללת להגנת הסייבר ותוקם במתווה תלת-שנתי הדרגתי. הרשות תנהל את פעולות ההגנה כדי לתת מענה מקיף נגד תקיפות סייבר, לרבות טיפול באיומים ובאירועים בזמן אמת. הרשות גם תפעיל מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר, ה-CERT הלאומי (Cyber Event Readiness Team), במטרה לחזק את חוסנם של כלל הארגונים והמגזרים במשק.

החלטה זו מסכמת עבודת מטה מקיפה ויסודית, שהצביעה על הצורך בגוף אופרטיבי ייעודי שיוביל את פעילות הגנת הסייבר בישראל בהסתכלות ארוכת טווח מול האיומים הגוברים והמתפתחים.

הרשות תפעל לצד מטה הסייבר הלאומי, אשר ימשיך בהובלת המדיניות הלאומית, בבניין כוח טכנולוגי פורץ דרך ובחיזוקה של מדינת ישראל כמובילה עולמית בתחום הסייבר. הרשות והמטה יהוו מערך סייבר לאומי אחוד במשרד ראש הממשלה, בראשות ראש המטה, ד"ר אביתר מתניה.

Advertisement

בנוסף אישרה הממשלה החלטה העוסקת במהלך להסדרת שוק שירותי הגנת הסייבר – הכולל בעלי מקצוע, מוצרים ושירותים רלוונטיים באמצעות יחידה ייעודית שתוקם במסגרת הרשות החדשה. לצד זאת, אושרה הסדרה של היערכות הארגונים במשק בתחום הגנת הסייבר, מתוך כוונה להתבסס ככל האפשר על העצמת הרגולטורים הקיימים. בתוך כך, תגובש תכנית להפעלת מנגנוני סיוע ותמרוץ לארגונים במשק שיפעלו להעלאת רמת מוכנותם לאיומי סייבר.

בנוסף, החלטה זו אישרה מהלך שיחייב את הממשלה בהטמעת סטנדרטים גבוהים בהגנת הסייבר, הן כדי לשפר את הגנת נכסיה הדיגיטליים של מדינת ישראל והן כדוגמה לציבור ולמשק. במרכזו תעמוד היחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה"ב) שתקום בתקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה ותהווה גוף הכוונה והנחיה מקצועית עבור כלל הממשלה. היחידה גם תקיםSOC  (Security Operations Center) ממשלתי – מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "אנחנו מביאים היום לממשלה החלטה שתבצר את עוצמתה של ישראל בתחום הסייבר. האיום שנשקף בתחום הסייבר יכול לשתק מדינות. זה איום אסטרטגי שיכול להיות משתק ופוגע לא פחות מאיומים אחרים, בתחומים מסוימים אף יותר, ואנחנו חייבים להיות ערוכים אליו ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. בהמשך להקמת מטה הסייבר, שעשינו לפני שנים אחדות, אני מביא היום לממשלה הצעה להקים רשות לאומית לניהול ההגנה הלאומית בסייבר בתחום האזרחי.

תחום הסייבר הוא תחום דינאמי, הוא משתנה חדשות לבקרים, אנחנו צריכים גופים שמתמקצעים בתחום הזה, שמחויבים לתחום הזה, שעוסקים אך ורק בתחום הזה, וגם מהווים חוליות קישור ליתר הגופים שעוסקים בתחום זה, חלק מהם באופן חלקי וחלק מהם באופן יותר שלם.

ישראל היא מעצמת סייבר. המטרה שלנו היא להמשיך ולשכלל את היכולת שלנו בתחום החיוני הזה, חיוני לביטחונה של ישראל וחיוני לעתידה".

Advertisement

ראש מטה הסייבר הלאומי, ד"ר אביתר מתניה: "זוהי החלטה היסטורית שתעצב את ההתמודדות של מדינת ישראל עם איומי הסייבר בעשורים הקרובים. מהלכים אלה יבצרו את חוסנו של המשק ויעודדו את הצמיחה בו. מדינות מפותחות רבות רואות בישראל מודל לחיקוי בגישתנו החדשנית והפרואקטיבית להזדמנויות ולאיומים בעידן הסייבר. ההחלטה תבסס את מעמדה החשוב של ישראל כמובילה גלובלית בתחום זה".

תמונה: ויקיפדיה