Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

הבית הלבן נפרץ בהתקפת פישינג

פורסם

ב-

 

מקורות בבית הלבן אישרו לרשת FOX כי מערכות ממשלתיות נפרצו. על פי מקורות מסוימים, בין הנפגעות היו מערכות צבאיות לשליטה באטום, נפרצו על ידי האקרים סיניים.
"זו הייתה התקפת פישינג ממוקדת נגד רשת שאינו מסווגת", אמר נציג הבית הלבן לרשת. "התקפות אלו אינן שכיחות ויש לנו אמצעים למזער את האיום".

מקור הפישינג היה בסין והצליח להטעות עובד ממשל שפתח את המייל.
האירוע שהתרחש בתחילת החודש הקודם פורסם לראשונה על ידי הבלוג Beacon. לא ברור האם ואיזה מידע נחשף במהלך המתקפה, בעוד מקורות מידע רפובליקנים מנסים להעצים את הנזק, בעוד מקורות מידע התומכים בדמוקרטים מנסים לעמעמו.