Connect with us

התרעות

לראשונה בשנת הלימודים הקרובה: מגמה להגנת הסייבר ב-32 תיכונים

פורסם

ב-

שנת הלימודים הקרובה תיפתח בסימן האצת לימודי הסייבר בבתי הספר במדינת ישראל. לפי משרד החינוך, לימודי הסייבר, שהחלו בתכנית הרצה (פיילוט) לפני שלוש שנים, ייפתחו ב-32 בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ו. תכנית משלימה בחטיבות הביניים תַקנה יסודות ראשונים בסייבר ובמחשבים ותעודד תלמידות לכניסה לעולם זה.

מגמת הגנת הסייבר נועדה להכשיר כוח אדם מיומן בעולם הסייבר. ביסודה עומדת ההבנה כי מומחיות בעולם הסייבר היא מַפְתח להמשך הצמיחה הכלכלית בישראל ולשמירת עליונותה המודיעינית ביחס למדינות העולם.

זירת הסייבר נחשבת לזירה חמישית, נוסף על יבשה, ים, אוויר וחלל. מרחב הסייבר כולל מערכות רבות החל מהטלפון החכם והמחשב האישי, דרך שירותי בריאות ובנקאות וכלה במערכות לאומיות כמו רשתות חשמל ותקשורת ורשת האינטרנט החובקת עולם. מערכות אלו חשופות לפגיעה של לָחְמַת סייבר, שעלולה להפריע למהלך החיים התקין. מדינת ישראל נערכת למתקפת סייבר אפשרית באמצעות מטה סייבר לאומי, השב"כ וצה"ל – ועתה מצטרפים גם התיכונים למערכה.

בשנת הלימודים תשע"ה למדו במגמת הגנת הסייבר כאלף תלמידים. בכל בית ספר שאושרה בו המגמה, נפתחה כיתה ייחודית לתלמידים מצטיינים מכיתה י' ועד י"ב.

התכנית במגמת הגנת הסייבר כוללת 5 יחידות לימוד בכל אחד מתחומים אלו: מדעי המחשב, הגנת סייבר, מתמטיקה, מדע הטבע (פיזיקה, כימיה וביולוגיה). במסגרת המגמה, ילמדו התלמידים את שפת התכנות פיית'ון, הגנת רשתות, הגנת מערכות הפעלה ואתיקה. לרשות התלמידים יעמדו מעבדות מחשבים בבתי הספר. בתום הלימודים ייגשו התלמידים לבחינת בגרות בהגנת הסייבר.

Advertisement

נוסף על הלימודים הפורמליים, התכנית משלבת הרצאות של מומחים, ימי שיא וסיורים בתעשייה ובמערכת הביטחון, פעילויות גיבוש ותחרויות.

מגמת הגנת הסייבר הוקמה במינהל הטכנולוגי במשרד החינוך, בשיתוף מטה הסייבר הצה"לי ב-8200, קרן רש"י ומטה הסייבר הלאומי. המגמה מוצעת לתלמידי העתודה המדעית-טכנולוגית, מתכניות הדגל של המִנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.

בתכנית מיזוג של מורים מעולים, תלמידים מצטיינים, תוכן מעניין ומאתגר וניהול ארצי. סגל המורים נהנה מסיוע תמיכה והנחיה של עוזרי הוראה מומחי סייבר, ובהם בוגרי היחידות הטכנולוגיות של צה"ל, סטודנטים בתחומים הרלוונטיים ומומחים מהתעשייה; התלמידים עוברים מיון לפי מצוינות; את התכנים מפתחים מומחים מצה"ל והתוכנית מובלת על ידי המינהל הטכנולוגי בראשותו של ד"ר עופר רימון מנהל המינהל.

 

תמונה: וויקיפדיה

Advertisement

לימודי סייבר