Connect with us

מתקפות סייבר

משוב השופטים: סיסמא לכל דורש

פורסם

ב-

בכתבה בערוץ 2 נחשף כי מערכת האבטחה של משוב השופטים מאפשרת לכל אדם לקבל הרשאת גישה למערכת, ולדרג ביצועי שופטים, בין אם הוא עורך דין או אדם מן הישוב. מערכת משוב השופטים נועדה לאפשר לעורכי דין בלבד להעניק ציון לשופטים מולם הם פועלים.

הרשאות הגישה למערכת ניתנות לאחר שליחת טופס הזמין להורדה לכל אדם באתר לשכת עורכי הדין. כך למעשה יכול כל אדם, בין אם הוא עורך דין או לאו, לפגוע בציון שופט ששפט אותו. שיטת מתן ההרשאות הלקויה אף מאפשרת לכל אדם להצביע מספר פעמים תחת שמות שונים, ללא אף בקרה מצד המערכת, כפי שמודגם בכתבה.