Connect with us

אבטחת מידע בצבא

משרד הביטחון בחר בשרתי סיסקו

פורסם

ב-

משרד הביטחון, באמצעות משלחת הרכש בארה"ב ויחידת הסגן הבכיר לראש מנה"ר לרכש מודיעין ותקשוב, יחד עם אגף התקשוב בצה"ל, בחר בחברת 'סיסקו' העולמית לספק שרתים מתקדמים לצה"ל ולכלל זרועות הביטחון, בהיקף של מאות מיליוני ₪. סיסקו נבחרה בסיומו של הליך 'מכרז מוביל'. תקופת המכרז היא לשלוש שנים, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. כלל השרתים שמערכת הביטחון תרכוש בתקופת הזיכיון יהיו של חברת סיסקו. סיסקו תספק במהלך התקופה שירותי התקנות ותמיכה טכנית, באמצעות חברת 'בינת' הישראלית, שנבחרה על ידה לחברת האינטגרציה של הפרויקט.

בחודשים האחרונים ניהלה משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב, מכרז בינלאומי, שפנה לכלל חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. בסיומו של המכרז בחר משרד הביטחון בחברת סיסקו, לאחר שהצעתה הכלכלית הייתה נמוכה בהיקפים ניכרים מההצעות האחרות ומהעלויות שמשלמת מערכת הביטחון כיום.

הסגן הבכיר לראש מנה"ר לרכש מודיעין ותקשוב, אליעזר (איקו) חסון: "מכרז השרתים של מערכת הביטחון הינו מכרז טכנולוגי אסטרטגי, שבו הזוכה תספק ציוד מתקדם ליחידות הטכנולוגיות של צה"ל ולכלל זרועות הביטחון, בהיקף של מאות מיליוני ₪ . תוצאות המכרז מגלמות חיסכון של עשרות מיליוני ₪ למערכת הביטחון".

מנכ"ל סיסקו ישראל, אורן שגיא: "סיסקו ישראל גאה להיות שותפה של זרועות הביטחון ושל מדינת ישראל במסע הדיגיטלי ובמהלך המחשוב ההיסטורי. הזכייה במכרז השרתים ומערכות ניהול המחשוב של משרד הביטחון מהווה נדבך נוסף בפעילות חברת סיסקו אל מול מערכת הביטחון, והיא חלק בלתי נפרד ממחויבותנו למדינת ישראל. המערכות שנבחרו מבטיחות רציפות מבצעית ועליונות טכנולוגית לאורך זמן, ובינת נבחרה כשותף לצורך מתן השירותים ללקוחות הביטחוניים. אני רוצה להודות לצוות גדול של סיסקו בישראל ובעולם, שאפשר את השותפות האסטרטגית עם ישראל".