Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

מתקפות הסייבר הגיעו גם לענף הבנייה

פורסם

ב-

 

סייבר בענף הבנייהמי שחשב שמתקפות סייבר שמורות רק לתחומי הטכנולוגיה או התשתיות הקריטיות – טעה. לאחרונה, כך נחשף, התבצעה מתקפת סייבר על אחד ממשרדי התכנון והבנייה הגדולים בישראל.

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בחסות "שפי בר זיו רביד" – סוכנות הביטוח בבעלות הארגון,  אירח בסוף השבוע בבית ציוני אמריקה את  שי סימקין, מנכ"ל האודן ביטוח (hwoden) להרצאה מרתקת בתחום סיכוני הסייבר וניהול סיכוני הסייבר במשרדים  בתחומי ההנדסה ואדריכלות.

מטרת ההרצאה היתה חשיפת המשתתפים לסיכוני הסייבר ההולכים וגדלים וההתייחסות לפוליסת הביטוח לכיסוי בפני סיכוני הסייבר.

סימקין, מומחה עולמי לתחום הסייבר והשלכותיו הביטוחיות הציג את מהפכת המידע והטכנולוגיה בעשור האחרון ועמו את רובד איומי הסייבר הנלווים לנושא ביחס לעסקים ולארגונים, בין היתר, בענפי הבנייה. עוד הציג  סימקין ניתוחי השלכות בינלאומיות לנושא איומי סייבר ובמקביל הציג אף דוגמאות להתקפות סייבר שהתרחשו בישראל לאחרונה וגרמו לנזקים בהיקף כספי לא מבוטל, אחת מהן היא המתקפה על משרד תכנון גדול מאוד בישראל.

סימקין הציג את איומי הסייבר על פי דרגות תוך שהוא מזכיר כי בישראל אין חוקים בתחום האינטרנט ולמעשה הנושא פרוץ לגמרי. הוא ציין כי במידה שארגונים ימשיכו להשאיר "דלתות פתוחות" במערכות המחשוב שלהם ללא הגנה או התרעה, במוקדם ובמאוחר כל ארגון יפול בידי האקר או גורם עוין אחר, בין אם חובבן ובין אם מקצוען/ממוסד.על כל ארגון להחזיק בידיו אפשרויות גיבוי מלאות לכל מערך המחשבים שלו על מנת שיוכל להפעילה ביום פקודה.

Advertisement

רו"ח צחי רביד, מנכ"ל סוכנות הביטוח בר זיו רביד בבעלות האודן ישראל, ציין כי לאור הרגישות לנושא גובשה פוליסת ביטוח ייחודית לנושא זה, המעניקה כיסוי מיטבי לארגונים וחברות בתחום התכנון והבניה. במסגרת זו בהתקיים ארוע ביטוחי (פריצת סייבר) ניתן ע"י המבטחים מענה מהיר תוך שימוש בצוות התערבות הכולל אנשי טכנולוגיה ומחשבים, צוות הביטוח המלווה את הארוע, עורכי דין, שירות יחסי ציבור לניהול משבר ושמירה על מוניטין במידת הצורך וכמו כן יש כיסוי לנזק ישיר לרבות לאבדן הכנסה בתקופה זו ולתביעות צד שלישי ככל שתהיינה.

 

בתמונה מימין לשמאל: שי סימקין, מנכ"ל האודן ביטוח ישראל, עו"ד ליאור בר און מנכ"ל ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים, צחי רביד מנכ"ל סוכנות הביטוח שפי – בר זיו רביד.

 

 

Advertisement