Connect with us

מתקפות סייבר

עדכון: אנונימוס מפרסמים פרטי כתובות של וואלה

פורסם

ב-

התקפה על אתר וואלה מצד התארגנות #opisrael הפועלת כחלק מאנונימוס חשפה פרטים של 600,000 חשבונות.
ההאקרים שלפו כתובות דואר אלקטרוני וסיסמאות ופיזרו אותם בהודעות באתר Pastebin. כלי בדיקות הפריצה PwnedList זיהה את הפריצה.