Connect with us

אבטחת מידע ארגונית

עובדים הם עדיין האיום הגדול ביותר על מערכות ה-IT

פורסם

ב-

האקרים ממומנים היטב המשתמשים בכלים מתוחכמים יצרו כותרות גדולות בשנת 2014 והדאיגו מאוד את מנכ"לי הארגונים בעולם, אך עדיין הסיבה העיקרית שבגללה יש קושי רב להגן על תחנות הקצה בארגונים ב-24 החודשים האחרונים נובע מהתנהלותם של עובדים רשלנים או חסרי אחריות שלא מבינים את מדיניות אבטחת המידע של הארגון, כך על פי Institute  Ponemon.

71% ממומחי ה-IT שנשאלו בסקר של מכוןPonemon   טענו כי ניהול ההגנה על תחנות הקצה הפך להיות קשה יותר ב-24 החודשים האחרונים. 78% רואים בעובדים רשלנים או חסרי אחריות שלא פועלים לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון – כאיום הגדול ביותר על הארגון. 68% מספרים על גידול משמעותי במספרם של מכשירים אישיים המחוברים לרשת הארגונית, ו-66% הצביעו על כך שיש שימוש רחב הרבה יותר ביישומי ענן מסחריים במקום העבודה.

28% מהמשיבים טענו כי זה לא מציאותי לצפות שההתקפות על נקודות הקצה בארגון ייפסקו כאשר יש טכנולוגיות מאפשרות כאלה, ו-70% הודו כי מדיניות אבטחת נקודות קצה של הארגונים היא קשה לאכיפה במידה רבה בשל חוסר בתהליכי ממשל ושליטה.

כאשר הם מכירים בסיכון הגובר, 68% מהמנהלים טענו כי אבטחת נקודות הקצה שלהם הופכת לחלק חשוב יותר באסטרטגיית אבטחת ה-IT הכולל של הארגון.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאןponemon-012015.

Advertisement