Connect with us

מטבע קריפטוגרפי

פריצת ענק וגניבה של 5.2 מיליון דולר באתר סחר העוסק בביטקוין

פורסם

ב-

בימים האחרונים נפרץ אתר bitstamp.net העוסק בסחר במטבע הווירטואלי ביטקוין והכריז על גניבה של 19 אלף מטבעות ביטקוין, שערכם שווה ל-5.2 מיליון דולר. האירוע רק מדגיש את הסכנות הרבות הכרוכות בשימוש במטבע הווירטואלי.

החברה פרסמה באתר שלה הודעה שלפיה האתר כרגע מושעה לגמרי מפעילות. החברה חזרה והדגישה כי כל פעילות שבוצעה עד להשעיית האתר מפעילות ב-5 בינואר היא בטוחה ותכובד במלואה. ההודעה גם מגלה כי ב-4 בינואר נגנב סכום של כ-19 אלף ביטקוין מחלק מbitcoinהחשבונות התפעוליים של האתר וכשנודע דבר הפריצה נמסרה על כך הודעה מידיית לכל הלקוחות שלא להפקיד יותר כספים בחשבונות קיימים. בחברה מדגישים שמדובר בגניבת סכום שהוא קטן יחסית לרזרבות הביטקוין שהאתר מחזיק שכרגע שמורות היטב במערכות אחסון שאינן מחוברות לרשת האינטרנט. האתר מבטיח לחזור לפעולה בתוך ימים ספורים, עם תום החקירה שמתבצעת בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפת החוק. הוא מבטיח ללקוחות שכל החשבונות שלהם עד לתאריך השעיית האתר לא יושפעו כלל מהמקרה וכל העסקאות יכובדו במלואן.

את הודעת החברה ניתן לקרוא כאן.