Connect with us

התרעות

פרצת אבטחה חמורה במחשבי מק של אפל

פורסם

ב-

פרצת האבטחה שגילה חוקר אבטחה אמריקני בימים האחרונים מעוררת סערה, זאת בעקבות העובדה כי מדובר בפרצת אבטחה חמורה במיוחד שמאפשרת להשבית את מחשבי המק באופן מוחלט, כשהתיקון שנדרש לאחר הפגיעה כולל התערבות פיזית בלוח האם.

פרצת האבטחה מנצלת את העובדה כי מערכת ההפעלה של אפל עושה שימוש כקובץ טקסט על מנת לקבוע לאיזה מהתכנות יותר לגשת לאמצעי החומרה. הקובץ הרגיש ביותר הוסתר בנבכי מערכת ההפעלה, אך מסתבר שלא הוסתר מספיק טוב, בנוסף, שינוי הערכים בקובץ הרגיש ביותר במערכת ההפעלה, נעשה באופן פשוט יחסית.