Connect with us

רגולציה והומלנד סקיוריטי

רפאל זכתה במכרז לפיתוח תשתית הסייבר הלאומית

פורסם

ב-

חברת רפאל הודיעה השבוע על זכייתה במכרז בהיקף של כ-100 מיליון שקל לפיתוח תשתית הסייבר הלאומית. המכרז, אשר פורסם על ידי מטה הסייבר הלאומי של ישראל בראשות אביתר מתניה, כולל הקמה והפעלה של מטה הסייבר הישראלי. בקבוצה שזכתה במכרז, אשר הובלה על ידי רפאל, נכללות גם החברות סיסקו, מטריקס, EMC ו-IBM.

המכרז נועד להקמת חדר מצב בנושא סייבר עבור מדינת ישראל, כדי להתמודד טוב יותר עם מתקפות חיצוניות. החברות האזרחיות שזכו במכרז יהיו אחראיות על איושו והפעלתו של חדר המצב.

המכרז פורסם לפני כארבעה חודשים. התמודדו בו חברות רבות, ביניהן גם התעשייה האווירית, אלביט ולוקהיד מרטין. לפני כחודשים וחצי נערך השלב הסופי של המכרז שבמסגרתו בחנה ועדה של מומחי סיייבר מישראל והעולם את יכולותיה של כל קבוצה.

לדברי אריאל קארו, ראש מנהלת הסייבר של רפאל: "מטה הסייבר הלאומי מוביל את התכנית ובמסגרת זאת יצא המטה למרכז להגנה ושיפור בשילוב המגזר האזרחי. המטרה היא לשפר באופן מהותי את הגנת הסייבר הישראלית תוך בנייה של תמונת מצב לאומית וכלים ייחודים שיאפשרו לזהות ולטפל באיומי סייבר".