Connect with us

מתקפות סייבר

שלטון ארדואן תחת מתקפת האקרים

פורסם

ב-

"הצבא הסורי האלקטרוני" יצא בפעילות נגד ממשלת טורקיה בראשות רג'פ טייפ ארדואן. האקרים הפועלים תחת כינוי זה וכנראה משוייכים לאנונימוס פרצו לאתר משרד הפנים הטורקי ולמידע פרטי של עובדי לשכת ראש הממשלה.

בנוסף, פעילות אינטנסיבית של האקרים גם הביאה להפלת את אתר משרד הפנים הטורקי. אתרים אחרים הקשורים לממשלת טורקיה ולמפלגת השלטון, ואתרים של גופי תקשורת התומכים בארדוגן, הופלו והושחתו. הפעילות נערכת תחת הקוד OpTurkey.

"התקוממו נגד חוסר הצדק של עריצות ארדואן", השאיר הצבא האלקטרוני הודעה באתרים.

בסרטונים שהופצו כחלק מהפעילות של אנונימוס, נאמר:"צנזרתם את המדיה החברתית ואמצעי תקשורת אחרים של העם שלכם, במטרה לדכא את הידע אודות הפשעים שלך נגדם. כעת אנונימוס תסגור אותך והאנשים שלך יסירו אותך מהשלטון".

וכן: "צפינו במשך ימים בזוועות בעוד אחינו ואחיותינו בטורקיה, אשר מתקוממים בצורה שקטה נגד הממשל העריץ, נחבטו, נפצעו, נדרסו על ידי רכבים לפינוי הפגנות, נורו עם תותחי מים, ורוססו בגז ברחובות".

Advertisement